Invoering

De bevelhebben van de gelovigen, Umar b. al-Khattab zei:
Ik maak me geen zorgen over het antwoord op mijn Du’aa, meer over de smeekbede zelf. En als ik ben geïnspireerd om Du’aa te maken, zal Allah het beantwoorden.'

De Du'aa heeft vele manieren, aan welke een persoon die smeekt zich moet houden tijdens zijn smeekbede, zodat zijn smeekbede meer kans maakt om te worden geaccepteerd.Hoe De Gunsten Van Allah Te Bewaren

Allah heeft de correcte manier getoond om de gunsten veilig te stellen en ze te behouden. Allah zegt: (En (gedenkt) toen jullie Heer bekend maakte: “Als jullie dankbaar zijn, dan zullen Wij zeker jullie (genietingen) vermeerderen. En als jullie ondankbaar zijn: voorwaar, Mijn bestraffing is zeker hard.”)
(14:7)

Lees verder +

Middelen om zichzelf te beschermen

Zeg 'Bismillah' (Ik begin met de naam van Allah) wanneer je iets doet, omdat dit een middel van bescherming is, tegen Satan. De Profeet ( s) zei: 'De beschermende barriere welke de Jinn vóórkomt van het kijken naar de privedelen van de kinderen van Adam is door te zeggen 'Bismillah'​.'
(Tirmidhi)

Lees verder +

Salat Istikhaarah


Een persoon moet twee eenheden bidden (anders dan de verplichte gebeden). In de eerste Rakah moet iemand na het reciteren van al-Fatihah, Qul yaa a'you-hal kaa-fe'roon​' reciteren, en in de tweede na het reciteren van al-Fatihah Qul who'wal'laa whoahad​' Voor het zeggen van de Du’aa van Istikhaarah, moet iemand Allah prijzen en Hem verheerlijken en dan Allah vragen om de rang te verheffen van de Profeet ( s) ​…daarna, moet hij Allah smeken zeggende:
Allahumma inni astakhiruka bi ‘ilmika ua astaqdiruka bi qudratika ua as’aluka min fadlika al-‘adhim fa Innaka taqdiru ua la aqdir, ua ta‘lamu ua la a‘lam, ua Anta ‘allamu al-ghuiub. Allahumma in kunta ta‘lamu anna hadha al-amra khairun li fi dini ua ma‘ashi ua ‘aqibati amri ‘ajilihi ua ajilih, faqdurhu li ua iassirhu li thumma barik li fih, ua in kunta ta‘lamu anna hadha al-amra sharrun li fi dini ua ma‘ashi ua ‘aqibati amri ‘ajilihi ua ajilih, fa isrifhu ‘anni ua isrifni ‘anhu ua-aqdur lia al-khaira haithu kana thumma ardini bih


Jowaire'yah zei dat de Boodschapper van Allah ( s) haar vertrekken verliet terwijl ze aan het bidden was, en hij kwam terug na Duha, terwijl ze (nog steeds) zat. Hij zei toen: ‘Heb je in deze staat verkeerd sinds ik vertrok?’ Ze zei: ‘Ja!’ De Profeet ( s):
Subhana Allah ua bihamdihi ‘adada khalqihi ua rida Nafsihi ua zinata ‘Arshihi ua midada Kalimatih
Meaning​: Ik verklaar Allah ver verwijderd van iedere imperfectie zoveel als er creaties zijn, totdat Hij tevreden is, het gewicht van Zijn Troon en de hoeveelheid van Zijn woorden.’