Introducere

Conducătorul credincioșilor, al doilea calif al Islamului, Omar ibn Al-Khattab (Allah să fie mulţumit de el!) a spus:

„Nu mă preocupă răspunsul la suplicaţiile mele, ci suplicaţia în sine. Dacă sunt inspirat în a cere, Allah îmi va răspunde.”Cum să păstrezi binecuvântările de la Allah

Allah arată metoda corectă de a păstra binecuvântările pe care El le acordă: („Și când Domnul vostru a vestit: Dacă veți fi mulțumitori, vă voi înmulți [binefacerile Mele], iar de veți fi nemulțumitori, pedeapsa Mea va fi aspră!”)
(Coran, 14:7)

Citeste mai mult +

Modalităţi de protejare a sinelui

A spune „Bismillah” (În Numele lui Allah) înainte de a face orice, pentru că aceasta este o modalitate de a te proteja de Șeitan. Profetul Mohammed ( s) a spus: „Bariera de protecție care evită ca djinnii7să vadă părțile intime ale fiilor lui Adam este a spune «Bismillah».”
(Tirmidhi)

Citeste mai mult +

Salat al-Istikharah


Atunci când face Rugăciunea al-Istikharah, dreptcredinciosul trebuie să realizeze două unităţi de Rugăciune: în prima unitate, se recită Surat Al-Fatiha, apoi Surat Al-Kafirun, apoi, în cea de a doua unitate, se recită Surat Al-Fatiha şi Surat Al-Ikhlas.
Allahumma inni astakhiruka bi ‘ilmika ua astaqdiruka bi qudratika ua as’aluka min fadlika al-‘adhim fa Innaka taqdiru ua la aqdir, ua ta‘lamu ua la a‘lam, ua Anta ‘allamu al-ghuiub. Allahumma in kunta ta‘lamu anna hadha al-amra (și menționează necesitatea, chestiunea sau problema pe care o are) khairun li fi dini ua ma‘ashi ua ‘aqibati amri ‘ajilihi ua ajilih, faqdurhu li ua iassirhu li thumma barik li fih, ua in kunta ta‘lamu anna hadha al-amra sharrun li fi dini ua ma‘ashi ua ‘aqibati amri ‘ajilihi ua ajilih, fa isrifhu ‘anni ua isrifni ‘anhu ua-aqdur lia al-khaira haithu kana thumma ardini bih


„Juwairiah ( s) a relatat că Trimisul lui Allah ( s) a ieşit din camera ei dimineaţa, pe când ea se ruga. Când s-a întors după-amiaza, ea se afla încă în Rugăciune. El ( s) a întrebat-o:
«Ai rămas în această poziţie de când am plecat?»
Ea a răspuns afirmativ. Atunci Profetul ( s) i-a spus:

«Eu am repetat patru fraze de trei ori după ce am plecat și dacă ar fi comparate cu tot ceea ce ai spus tu încă de dimineaţă, cuvintele mele ar atârna mult mai mult şi aceste cuvinte sunt următoarele