Ești prea musulman

Unul dintre harurile pe care Allah, Înaltul, acordat musulmanilor este că El ne-a atribuit acte de închinare care ne apropie tot mai mult de El. Rememorarea lui Allah și rugăciunea sunt două astfel de acte de închinare.

 • Du‘a’ (suplicaţii) menționate în Coran
 • Du’a (suplicaţii) menționate în Sunnah
 • Du’a (suplicaţii) care se spun dimineața și după-masa
 • Alte du’a (rugi) benefice pentru musulman
 • Du‘a’ (suplicaţii) menționate în Coran

  • Allah spune în Coranul cel Glorios: „Allah nu impune niciunui suflet decât ceea ce este în putința lui. El are ca răsplată ceea ce și-a agonisit [faptele bune] și împotriva lui ceea ce a dobândit [faptele rele]. Doamne, nu ne pedepsi pe noi, dacă am uitat sau am greșit! Doamne, nu ne împovăra pe noi cu grea povară, așa cum i-ai împovărat pe cei dinaintea noastră. Doamne, nu ne împovăra pe noi cu ceea ce nu putem îndura! Și șterge-ne nouă greșalele noastre și iartă-ne pre noi și fii milostiv cu noi! Tu ești Ocrotitorul nostru, ajută-ne pe noi să izbândim asupra celor necredincioși!”
   [Coran, 2:286]
  • Allah spune în Coranul cel Nobil: „Doamne! Nu duce în rătăcire inimile noastre, după ce Tu ne-ai călăuzit și dă-ne nouă îndurarea Ta, căci Tu ești Al-Wahhab [Cel Darnic]!”
   [Coran, 3:8]
  • Allah spune în Coranul cel Sfânt: „... Doamne, iartă-ne nouă păcatele noastre, șterge faptele noastre rele și ia-ne sufletele împreună cu cei evlavioși!”
   [Coran, 3:193]
  • Allah spune în Coranul cel Glorios: „Și au răspuns ei: «În Allah ne încredem! Doamne, nu ne face pre noi [țintă a] urgisirii neamului de nelegiuiți!»”
   [Coran, 10:85]
  • Allah spune în Coranul cel Nobil: „... Doamne! Nu ne așeza pe noi împreună cu neamul celor nelegiuiți!”
   [Coran, 7:47]
  • Allah spune în Coranul cel Sfânt: „Și spune: «Doamne, fă-mă să intru printr-o intrare a Adevărului și scoate-mă pe mine printr-o ieșire a Adevărului și dă-mi de la Tine putere ajutătoare!»”
   [Coran, 17:80]
  • Allah spune în Coranul cel Sfânt: „... Doamne, revarsă asupra noastră răbdare și fă-ne pe noi să murim cu desăvâșire supuși [musulmani]!”
   [Coran, 7:126]
  • Allah spune în Coranul cel Glorios: „A zis: «Doamne, deschide-mi mie pieptul ~ Și ușurează-mi mie lucrul [ce trebuie să-l împlinesc].”
   [Coran, 20:25-26]
  • Allah spune în Coranul cel Nobil: „Doamne, fă ca eu să împlinesc Rugăciunea [As-Salah] cu sârguință, ca și o parte din urmașii mei! Și primește ruga mea, Doamne!”
   [Coran, 14:40]
  • Allah spune în Coranul cel Sfânt: „Și spune: «Doamne, eu caut scăpare la Tine împotriva ispitelor șeitanilor ~ Și eu caut scăpare la Tine, Doamne, pentru ca ei să nu se apropie de mine!»”
   [Coran, 23:97-98]
  • Allah spune în Coranul cel Glorios: „Și spune: «Doamne, iartă și fii îndurător, căci Tu ești Cel mai bun dintre cei îndurători!»”
   [Coran, 23:118]
  • Allah spune în Coranul cel Nobil: „Doamne, dă-mi mie înțelepciune și ajută-mă pe mine să mă alătur celor drepți! ~ Fă să fiu eu pomenit de bine de cei care vor urma! ~ Și fă-mă pe mine să fiu unul dintre moștenitorii Grădinii tihnei! ~ Și iartă-i tatălui meu, căci el a fost dintre cei rătăciți! ~ Și să nu mă acoperi de rușine, în Ziua când vor fi înviați, ~ Ziua în care nu vor folosi nici avere, nici copii, ~ Afară de acela care vine la Allah cu inima curată!”
   [Coran, 26:83-89]
  • Allah spune în Coranul cel Sfânt: „Doamne, iartă-mi mie și părinților mei și dreptcredincioșilor în Ziua când se va face socoteala!”
   [Coran, 14:41]
  • . Allah spune în Coranul cel Glorios: „... Doamne, dă-ne nouă îndurare de la Tine și orânduiește-ne nouă lucrurile noastre așa cum este drept!”
   [Coran, 18:10]
  • Allah spune în Coranul cel Nobil: „... Doamne, ține departe de noi chinul Gheenei, căci chinul ei este pieire veșnică.
   [Coran, 25:65]
  • Allah spune în Coranul cel Sfânt: „... Doamne, dă-ne nouă de la soațele noastre și de la vlăstarele noastre mângâiere pentru ochi și fă din noi călăuză pentru cei evlavioși!”
   [Coran, 25:74]
  • Allah spune în Coranul cel Glorios: „... Doamne, iartă-ne nouă și fraților noștri care ne-au luat-o înainte întru credință și nu ne lăsa în sufletele noastre nici un fel de pizmă față de aceia care au crezut! Doamne, Tu ești Ar-Ra’uf, Ar-Rahim [Iertător şi Îndurător]!”
   [Coran, 59:10]
  • Allah spune în Coranul cel Nobil: „... Doamne, fă-ne nouă parte bună în această lume și parte bună în Lumea de Apoi și apără-ne pe noi de chinurile Focului!”
   [Coran, 2:2011]
 • Du’a (suplicaţii) menționate în Sunnah

  • Profetul ( s) a spus:
   Allahumma inni as’aluka Al-Huda ua At-Tuqa ua Al-‘Afafa ua Al-Ghina. O, Allah, Îţi cer să îmi oferi călăuză, milă, castitate și mulţumire de sine!
   (Muslim)
  • Profetul ( s) a spus:
   Allahumma inni a‘udhu Bika min ‘adhaabi El-Qabr, ua a‘udhu Bika min fitnati El-Masiihi Ed-Dajjal, ua a‘udhu Bika min fitnati El-Mahya ua fitnati El-Mamaat, Allahumma inni a‘udhu Bika min Al-Ma’tham ua Al-Maghram O, Allah, caut adăpost la Tine de chinurile mormântului, de chinurile Iadului, de înşelăciunile vieţii şi morţii şi de amăgirea lui al-Masih ad-Dajjal
   (Muslim)
  • Profetul ( s) a spus:
   Allahumma inni a‘udhu Bika min Al-‘ajzii ua Al-Kasal ua Al-Jubni ua Al-heram, ua a‘udhu Bika min a‘dhabi El-Qabr, ua a‘udhu Bika min fitnati El-Mahia ua Al-Mamaat O, Allah, caut adăpost la Tine de lașitate și mă refugiez la tine de senilitatea vârstei avansate, și caut adăpost la tine de încercările și greutățile acestei lumi și caut adăpost la tine de pedepsele mormântului!
   (Bukhari)
  • Profetul ( s) a spus:
   Allahumma ighfir li khatii’ati ua jahli, ua israfi fi amri ua ma Anta a‘lamu bihi minni. Allahumma ighfir li jaddi ua hazli ua khata’i ua ‘amdi ua kulla dhalika ‘indi. Allahumma ighfir li ma qaddamtu ua ma akhartu ua ma asrartu ua ma a‘lantu ua ma Anta a‘lamu bihi minni. Anta Al-Muqaddem ua Anta Al-Mu’akhiir ua Anta ‘ala kulli shai’in Qadir. O, Allah, iartă-mi păcatele și ignoranța, și întrecerea limitelor, și iartă-mi cele pe care Tu le cunoști mai bine ca mine. O, Allah, iartă toate relele pe care le-am făcut, în glumă sau în serios și iartă-mi greșelile neintenţionate sau intenționate şi tot ceea ce am făcut. O, Allah, iartă-mă pentru păcatele comise recent și pentru cele din trecut, pentru cele comise în privat și pentru cele comise în public, și pentru ceea ce Tu cunoști mai bine ca mine. Tu ești Cel care dă în avans și Cel care dă mai târziu, și, cu adevărat, Tu ai putere peste toate lucrurile.
   (Bukhari)
  • Profetul ( s) a spus:
   Allahumma inni a‘udhu Bika min zauali ni‘matika ua tahauli ‘afiatika ua fuja’ati niqmatika ua jami‘i sakhatika.” O, Allah, caut adăpost la Tine de pierderea binecuvântărilor și a recompenselor Tale, de pierderea binelui din toate lucrurile și de Supărarea și Mânia Ta.
   (Muslim)
  • Profetul ( s) a spus:
   Allahumma inni a‘udhu Bika min Al-‘Ajzi ua Al-Kasal ua Al-Jubni ua Al-bukhli ua Al-heram ua ‘adhabi El-Qabr, ua a‘udhu Bika min fitnati Al-mahia ua Al-mamat. Allahumma ’aati nafsi taquaha ua zakki-ha Anta khairu man zakkaha Anta Ualiiu-ha ua Maulaha. Allahumma inni ‘audhu Bika min ‘ilmin la ianfa‘ ua min qalbin la iakhsha‘ ua min nafsin la tashba‘ ua min da‘uatin la iustajabu laha. O, Allah, caut adăpost la Tine de lașitate şi de zgârcenie și mă refugiez la Tine de la a cădea în senilitate, de încercările acestei lumi și de pedeapsa mormântului. O, Allah, oferă-i evlavie sufletului meu, purifică-l și călăuzește-l. Tu ești Singurul care poate să o facă, Tu ești Susținătorul, Stăpânul. O, Allah, caut adăpost la Tine de cunoștințele nefolositoare și de o inimă care nu ascultă, de un suflet care nu este satisfăcut și de o rugă fără de răspuns.
   (Muslim)
  • Profetul ( s) a spus:
   Allahumma aslih li dini alladhi hua ‘ismata amri. Ua aslih li duniaia allati fiha ma‘ashi. Ua aslih li aakhirati allati fiha ma‘adi uaj‘al Al-Haiata ziadatan li fi kulli khair uaj‘al Al-Mauta rahatan li min kulli sharr. O, Allah, fă-mă un practicant fidel al diin-ului meu (credinţei), prin care să fie protejate toate acţiunile mele, îmbunătățește-mi viața lumească în care toate lucrurile necesare mie fie protejate. Protejează acţiunile mele din Viaţa de Apoi (atunci când voi fi înviat), acolo unde trebuie să mă întorc. Fă din viața mea un izvor de excelență în toate lucrurile mele, și din moartea mea o ușurare de orice rău.
   (Muslim)
  • Profetul ( s) a spus:
   Allahumma inni a‘udhu Bika min Al-Kasal ua Al-heram ua Al-Maghram ua Al-ma’tham. Allahumma inni a‘udhu Bika min ‘adhabi En-Nar ua fitnati En-Nar ua fitnati El-Qabr ua ‘adhabi El-Qabr ua sharri fitnati El-Ghina ua sharri fitnati El-Faqr ua min sharri fitnati El-Masiihi Ed-Dajjal. Allahumma ighsil khataia-ia bi-ma’i Ath-Thalaji ua Al-Baradi ua naqqi qalbi min Al-Khataia kama iunaqqa Ath-Thaubu Al-Abiadu min Ad-Danas ua ba‘id baini ua baina khataia-ia kama ba‘adta baina Al-Mashriqi ua Al-Maghrib. O, Allah, caut adăpost la Tine de lenevie, de senilitate, de datorii și de comiterea de păcate. O, Allah, caut adăpost la Tine de pedeapsa Focului, de chinul Infernului, de pedeapsa mormântului, de tentația bogăției și de răul pe care îl va cauza Dajjal. O, Allah, spală păcatele mele cu apa ninsorii și a lapoviței, și curăță inima mea de păcate așa cum o haină albă este curățată de murdărie și fă să fie o mare distanță între mine și păcatele mele așa cum ai separat Estul de Vest.
   (Bukhari)
  • Profetul ( s) a spus:
   Allahumma inni a‘udhu bi ridaka min sakhatika ua bi mu‘afatika min ‘uqubatik. Ua a‘udhu Bika Minka la ’uhsi thana’an ‘Alaika. Anta kama athnaita ‘ala Nafsik. O, Allah, caut adăpost în Mulțumirea Ta de Mânia Ta, și în Iertarea Ta de Pedeapsa Ta și caut adăpost la Tine de Tine. Nu pot să Te slăvesc suficient; Tu ești așa cum Te-ai slăvit Tu Însuți.
   (Muslim)
  • Profetul ( s) a spus:
   Allahumma ighfir li ma qaddamtu ua ma akhartu ua ma asrartu ua ma a‘lantu ua ma Anta A‘lamu bihi minni. Allahumma erzuqni min ta‘atika ma tahulu baini ua baina ma‘siatik, uarzuqni min khashiatika ma tobllighoni bihi rahmatak, uarzuqni min Al-Iaqin ma tahunu bihi ‘alaiia masa’iba Ad-Dunia, ua barik li fi sam‘i ua basari uaj‘alhuma Al-Uaritha minni. Allahumma ua khudh bi tha’ri mimman dhalamani uansurni ‘ala man ‘adani ua la taj‘al Ad-Dunia akbara hammi ua la mablagha ‘ilmi. Allahumma ua la tusallit ‘alaiia man la iarhamuni. O, Allah, iartă-mi păcatele, atât acelea pe care le-am comis în secret, cât și cele comise în public, și iartă-mă și pentru acele situații în care am depășit limitele și toate cele despre care Tu știi. Binecuvântează-mă cu o ascultare care să se interpună între mine și păcatele mele, cu o teamă de Tine care să mă conducă spre Milostenia Ta și cu o certitudine de Tine care să mă facă să depășesc nenorocirile acestei lumi. Binecuvântează auzul și vederea mea (ca ele să se facă doar ceea ce Te mulțumește). O, Allah, protejează-mă de aceia care vor să mă asuprească și salvează-mă de inamicii mei. Nu permite ca această lume să fie singurul meu obiectiv și nu permite să mă domine acela care nu are milă de mine.
  • Profetul ( s) a spus:
   Allahumma ihfadhni bi Al-Islam qa-’iman ua ihfadhni bi Al-Islam qa‘idan ua ihfadhni bi Al-Islam raqidan ua la tushmit bi ‘aduan hasidan ua Allahumma inni as’aluka min kulli khairin khaza’inuhu bi Iadik ua a‘udhu Bika min kulli sharrin khaza’inuhu bi Iadik. O, Allah, protejează-mă cu Islamul în timp ce stau în picioare, protejează-mă cu el în timp ce stau așezat și în timp ce stau culcat. Nu permite ca un inamic al meu invidios să se bucure de nenorocirea mea. O, Allah, Îţi cer binele și toate comorile care Îţi aparțin, și caut adăpost la Tine de orice rău.
   (Muslim)
  • Profetul ( s) a spus:
   Allahumma jannibni munkarat Al-Akhlaqi ua Al-Ahua’i ua Al-Asua’i ua Al-Adua’. O, Allah, salvează-mă de manierele rele, de înclinațiile rele, de condițiile rele și de boli.
   (Ibn Hibban)
  • Profetul ( s) a spus:
   Allahumma bi ‘ilmika Al-Ghaib ua qudratika ‘ala Al-Khalq ah-ini ma ‘alimta Al-Haiata khairan li ua tauaffani idha kanat Al-Uafato khairan li. Allahumma inni as’aluka khashiataka fi Al-ghaibe ua Ash-shahada ua kalimat Al-‘Adl ua Al-Haqq fi Al-Ghadabe ua Ar-Rida. Ua as’aluka Al-Qasda fi Al-faqre ua Al-Ghina. Ua as’aluka na‘iman la iabidu ua qurrata ‘ainin la tanqati‘. Ua as’aluka Ar-Rida ba‘da Al-Qada’, ua as’aluka barda Al-‘Aishi ba‘da Al-Maut ua as’aluka ladhdhata An-Nadhari ila Uajhika ua as’aluka Ash-Shauqa ila liqa’ik fi ghairi dharra’ mudhirrah ua la fitnatin mudilla. Allahumma zaiinna bi zinati El-Iman ua ij‘alna hudatan muhtadin. O, Allah, pe Cunoașterea Ta a celor ascunse, pe Puterea Ta peste creație, dă-mi viață atâta timp cât acest lucru este benefic pentru mine și dă-mi moarte dacă aceasta este mai bună pentru mine. O, Allah, fă-mă să mă tem de Tine atât în public, cât și în privat! Îţi cer să mă faci să spun adevărul și să fiu drept atât în timp de furie, cât și de fericire. Să îmi dai moderație atât în timp de bogăție, cât și în timp de sărăcie. Îţi cer fericirea eternă. Să mă faci să fiu satisfăcut cu tot ceea ce ai scris și cu o viață bună după moarte; Îţi cer să îmi dai șansa să Îţi văd chipul și să mă aflu într-o stare de bine și de siguranță. O, Allah, înfrumusețează-ne cu credință și fă-mă dintre cei care călăuzesc și care sunt bine călăuziți.
  • Profetul ( s) a spus:
   Allahumma inni a‘udhu Bika mina al-‘ajzi ua al-kasal ua al-bukhul ua al-heram ua al-qasuati ua al-ghaflati ua adh-dhillati ua al-maskana. Ua a‘udhu Bika mina al-faqar ua al-Kufr ua ash-shirk ua an-nifaq ua as-sum‘ati ua ar-ria’, ua a‘udhu Bika min as-samam ua al-Bukum ua al-junun ua al-baras ua al-judham ua sa-i’ el-asqam. O, Allah, caut adăpost de Tine de lașitate și ticăloșie, și caut adăpost la Tine pentru a ajunge la o vârstă senilă, caut adăpost la Tine de cruzime, de lipsa de atenție, de umilință, de sărăcie, de necredință și de politeism. Caut adăpost la Tine de sărăcie, necredință, politeism, ipocrizie și ostentație. Caut adăpost la Tine de surditate, muțenie, nebunie, lepră și de toate bolile.
  • Profetul ( s) a spus:
   Allahumma inni a‘udhu Bika mina aj-ju‘ fa innahu bi-’sa ad-daji‘, ua a‘udhu Bika mina al-khianati fa innaha bi-’sati al-bitana.
   O, Allah, caut adăpost la Tine de foame, pentru că este cel mai rău tovarăș. Și caut adăpost la Tine de trădare, pentru că este cea mai rea caracteristică.

  • profetul ( s) a spus:
   Rabbi a‘aini ua la tu‘in ‘alai, ua insurni ua la tansur ‘alai ua umkur li ua la tamkur ‘alai ua ihdini ua iassir Al-huda li ua insurni ‘ala man bagha alai. Rabbi ij‘alni Laka shakiran, Laka dhakiran, Laka auahan, Laka mitua‘an, Laka mukhbitan auahan muniban. Rabbi taqabbal taubati ua ighsil hubati ua ajib da‘uati ua thabbit hujjati ua ihdi qalbi ua saddid lisani ua uslul sakhimata qalbi. Doamne, ajută-mă și susține-mă împotriva inamicilor mei și nu-i ajuta împotriva mea. Dă-mi victoria și nu o da dușmanului meu. Călăuzește-mă și fă ca drumul pe care mă călăuzești să fie ușor pentru mine. Fă-mă un rob recunoscător, care Te pomenește și se căiește ascultându-Te. Fă-mă un rob umil care Te imploră în mod constant. O, Allah, acceptă căința mea, iartă păcatele mele, răspunde-mi la rugi și întărește-mi argumentele (împotriva inamicilor mei), călăuzește-mă și fă-mă să spun adevărul și protejează-mă de invidie.
  • profetul ( s) a spus:
   Ia Muqalliba al-qulub thabbit qulubana ‘ala dinik O, Allah, Tu care poți schimba inimile, fă-ne fermi în Religie!

  • profetul ( s) a spus:
   Allahumma ighfir li ua irhamni ua ‘afini ua ihdini ua urzuqni O, Allah, iartă-mă și ai milă de mine, salvează-mă, călăuzește-mă și asigură-mi cele necesare traiului!
  • profetul ( s) a spus:
   Allahumma inna nas’aluka mujibati rahmatik, ua ‘aza’ima maghfiratik ua as-salamata min kulli ithm ua al-ghanimata min kulli birr ua al-fauza bi al-jannah ua an-najata mina an-nar. O, Allah, Îţi cer să ne aşezi printre aceia care spun și fac lucruri care ne fac să merităm Mila și Iertarea Ta, protejează-ne de păcate și fă-ne dintre aceia care fac binele, şi dintre cei victorioşi care obțin Paradisul și se salvează de Foc
  • profetul ( s) a spus:
   Allahumma inni as’aluka mina al-khairi kullihi ‘ajilih ua ’ajilih ma ‘alimta minhu ua ma lam a‘lam. Ua a‘udhu Bika mina ash-sharri kullihi ‘ajilih ua ’ajilih ma ‘alimta minhu ua ma lam a‘lam. Ua as’aluka al-jannah ua ma qarraba ilaiha min qaulin au ‘amal ua a‘udhu Bika mina an-nar ua ma qarraba ilaiha min qaulin au ‘amal ua as’aluka khaira ma sa’alaka ‘abduka ua rasuluka Mohammed, ua a‘udhu Bika min sharri ma ista‘adha Bika minhu ‘abduka ua rasuluka Mohammed salla Allahu ‘alaihi ua sallam ua as’aluka ma qadaita li min amrin an taj‘ala ‘aqibatahu rushda. O, Allah, Îţi cer să îmi dai tot binele în această viață și în Viaţa de Apoi, binele pe care îl cunosc și cel pe care nu îl cunosc. Caut adăpost la Tine de tot răul din această viață și de răul din Viaţa de Apoi. Îţi cer să îmi dai Paradisul și să îmi uşurezi în toate acțiunile care mă apropie de el. Îţi cer ce este mai bun din ceea ce Robul și Trimisul Tău, Mohammed, Ți-a cerut și caut adăpost la Tine de acelea de care el s-a adăpostit. Îţi cer, o, Allah, să faci ca tot ceea ce îmi dai să fie de bine.
  • profetul ( s) a spus:
   Allahumma ’a‘inni ‘ala dhikrika ua shukrika ua husni ‘ibadatika. O, Allah, ajută-mă să Te pomenesc, să Îţi fiu recunoscător și să Te ador într-un mod corect!
  • profetul ( s) a spus:
   Allahumma inni as’aluka at-taibat ua tarka al-munkarat ua hubba al-masakiin ua an tatuba ‘alaia ua taghfir li ua tarhamni ua idha aradta fi khalqika fitnatan fanajjini ilaika minha ghaira maftun. Allahumma ua as’aluka hubbaka ua hubba man iuhibbuka ua hubba ‘amalin iuqarribuni ila hubbika. O, Allah, Îţi cer să îmi dai lucruri bune, să mă faci să abandonez tot ceea ce este rău, să iubesc săracii, iartă-mă și ai milă de mine. Și dacă Tu îi încerci pe robii Tăi cu calamități, dă-mi siguranță și fă-mă să ies din ele în siguranţă. O, Allah, Îţi cer să mă faci să Te iubesc și să îl iubesc pe acel care Te iubește, ca și toate faptele bune care mă apropie de dragostea Ta.
  • profetul ( s) a spus:
   Allahumma inni a‘udhu Bika min su-’il-qada’ ua min daraki esh-shaqa’ ua min shamatati el-a‘da’ ua min jahdi el-bala’. O, Allah, caut adăpost la Tine de un destin rău și de nefericire, de bucuria dușmanului meu pentru nenorocirea mea și încercările mele dificile!
  • profetul ( s) a spus:
   Allahumma inni dhalamtu nafsi dhulman kathiran ua la iaghfiru adh-dhunuba illa Anta. Fa ighfir li magfíratan min ‘indika ua irhamni Innaka Anta Al-Ghafur Ar-Rahim. O, Allah, am păcătuit și nimeni nu iartă păcatele în afară de Tine, de aceea iartă-mă și ai milă de mine, pentru că Tu ești Dătătorul, Milostivul.
  • profetul ( s) a spus:
   Allahumma inni a‘udhu Bika min sharri sam‘i ua min sharri basari ua min sharri nafsi ua min sharri manii. O, Allah, caut adăpost la Tine de răul auzului meu pentru ca acesta să asculte doar aceea ce Te mulțumește. Și caut adăpost la Tine de răul vederii mele, pentru a putea vedea doar ceea ce Te mulțumește, și caut adăpost de răul din mine. Caut adăpost la Tine de răul dorințelor mele pentru a nu comite adulter sau a avea relații ilicite.
  • profetul ( s) a spus:
   Allahumma inni a‘udhu Bika min al-faqar ua al-qillah ua adh-dhillah ua a‘udhu Bika min an adhlima au udhlam. O, Allah, caut adăpost la Tine de sărăcie și de la a face puține fapte bune sau de a comite păcate grave care să mă degradeze. Caut adăpost la Tine de la a asupri pe cineva sau de a fi asuprit.
  • profetul ( s) a spus:
   Allahumma inni as’aluka bi rahmatika allati uasi‘at kulla shai’in an taghfira li dhunubi. O, Allah, Îţi cer milostenia Ta, care cuprinde totul și să îmi ierți păcatele!
  • profetul ( s) a spus:
   Allahumma Anta Al-Malik laa ilaaha illa Ant, Anta Rabbi ua ana ‘abduk. Dhalamtu nafsi ua i‘taraftu bi dhanbi fa ighfir li dhunubi jami‘an innahu la iaghfiru adh-dhunuba illa Ant. Ua ihdini li ahsani al-akhlaq la iahdi li ahsaniha illa Ant, ua isrif ‘anni sai-’aha, la iasrifu sai-’aha illa Ant. O, Allah, Tu ești Stăpânul, nu există altă Divinitate în afară de Tine. Tu ești Domnul meu și eu sunt robul Tău. Mi-am făcut rău prin comiterea de păcate și recunosc, iartă-mă pentru că nimeni nu iartă greșelile în afară de Tine. O, Allah, călăuzește-mă spre bunele maniere; căci nimeni nu poate călăuzi în afară de Tine. Și îndepărtează de mine relele maniere pentru că nimeni nu poate face aceasta în afară de Tine.

  • profetul ( s) a spus:
   Allahumma ikfini bi halalika ‘an haramik, ua ighnini bi fadlika ‘amman siuak O, Allah, fă ca ceea ce este permis să fie suficient pentru mine pentru a nu cădea în ceea ce este nepermis și salvează-mă cu Harul Tău pentru a nu avea nevoie de nimeni altcineva!
  • profetul ( s) a spus:
   Allahumma iqsim lana min khashiatika ma iahulu bainana ua baina ma‘asiik. Ua min ta‘atika ma tubllighuna bihi jannatak ua mina al-iaqin ma tuhauenu bihi ‘alaina musibati ed-dunia ua mat-ti‘na bi ’asma‘ina ua absarina ua quuatina ma ahiaitana ua ij‘alhu al-uaritha minna ua ij‘al tha’rana ‘ala man dhalamana ua insurna ‘ala man ‘adana ua la taj‘al musibatana fi dinina ua la taj‘al ad-dunia akbara hammina ua la mablagha ‘ilmina ua la tusallit ‘alaina man la iarhamuna. O, Allah, fă-ne să ne fie atât de teamă de Tine încât să nu comitem păcate. O, Allah, fă-ne să Te ascultăm pentru a intra în Paradis și fă-ne să credem în Tine ferm pentru a putea depăși nenorocirile din această viaţă lumească. O, Allah, fă să beneficiem de simțul auzului și al vederii, ca și de forța noastră atâta timp cât trăim. O, Allah, fă ca aceste simțuri să dureze până când vom muri. O, Allah, pedepsește-i pe aceia care ne asupresc, dă-ne victoria peste inamicii noștri. Nu face ca problemele noastre să aibă legătură cu religiozitatea noastră și nu face ca această lume să fie cea mai mare preocupare a noastră, nici singurul nostru obiectiv. Nu le da putere peste noi acelora care nu au milă de noi.
  • profetul ( s) a spus:
   Allahumma ihdini ua saddidni O, Allah, călăuzește-mă pe Calea cea Dreaptă și fă-mă să fiu neclintit pe ea!
  • profetul ( s) a spus:
   Allahumma ihdini fi man hadait, ua ‘afini fi man ‘afait, ua tauallani fi man tauallait ua barik li fi ma a‘tait uaqini sharra ma qadaita fa-’Innaka taqdi ua la iuqda ‘Alaik ua innahu la iadhillu man ualait, tabaratka Rabbana ua ta‘alait O, Allah, călăuzește-mă alături de aceia pe care i-ai călăuzit, iartă-mă alături de aceia pe care i-ai iertat, fii un Aliat al meu așa cum ești al acelora cărora le ești Aliat, și binecuvântează-mă cu acelea pe care mi le-ai dat. Protejează-mă de tot răul pe care l-ai scris, pentru că Tu ai hotărât și nimeni nu poate hotărî în afară de Tine. Cu adevărat, acela care Ți se aliază niciodată nu va fi denigrat și acela pe care îl consideri dușman nu va avea niciodată onoare sau putere. O, Domnul nostru, Tu ești Binecuvântat și Preamărit!
  • profetul ( s) a spus:
   Allahumma tahhirni bi ath-thalji ua al-barad ua al-ma’i al-barid. Allahumma tahhirni mina adh-dhunubi ua al-khataia kama iunaqqa ath-thaubu al-abiadu mina al-uasakh. O, Allah, purifică-mă cu zăpadă, lapovița și apa proaspătă, purifică-mă de păcatele și acțiunile mele precum o haină albă este curățată de murdărie!
  • profetul ( s) a spus:
   Allahumma ighfir li dhanbi kullahu diqqahu ua jellahu ua auualahu ua akhirahu ua ‘alaniatahu ua sirrahu. O, Allah, iartă-mi păcatele, cele mici și cele grave, primele și ultimele, cele vizibile și cele ascunse!
  • profetul ( s) a spus:
   Allahumma inni a‘udhu Bika min zauali ni‘matika ua tahauuli ‘afiatik ua fuja’ati niqmatik ua jami‘ sakhatik. O, Allah, caut adăpost la Tine de pierderea harului și a recompenselor Tale și de pierderea binelui în care trăim, caut adăpost la Tine de răzbunarea Ta și de toate lucrurile care Te înfurie!
  • profetul ( s) a spus:
   Allahumma inni as’aluka ath-thabata fi al-amri ua al-‘azimata ‘ala ar-rushdi ua as’aluka shukra ni‘matika ua husna ‘ibadatika ua as’aluka min khairi ma ta‘lam ua a‘udhu Bika min sharri ma ta‘lam ua astaghfiruka li ma ta‘lam Innaka Anta ‘Allamu al-ghuiub. O, Allah, Îţi cer să mă menții ferm și aproape de bine. Îţi cer să mă faci să fiu recunoscător pentru toate binecuvântările pe care mi le dai. Îţi cer să mă binecuvântezi cu ce este mai bun din ceea ce cunoști și caut adăpost de acel rău pe care doar Tu îl cunoști. Îţi cer iertare pentru toate păcatele mele și doar Tu cunoști cele nevăzute.
   (Tirmithi)

   Omul trebuie să realizeze rugile atât dimineața, cât și seara, dată fiind importanța acestor două momente care au fost menționate şi în Coranul cel Nobil în numeroase versete, fapt care motivează credinciosul să îşi dorească recompensele aduse de acestea.

   Allah spune în Coranul cel Glorios: „... și preamărește-L pe Domnul tău cu laudă, atât spre seară cât și spre dimineață!”
   [Coran, 40:55]

   De asemenea, Allah mai spune: „... și preamărește-L cu laudă pe Stăpânul tãu, înainte de răsăritul Soarelui și înainte de asfințit.”
   [Coran, 50:39]

   Tot în Coranul cel Sfânt mai găsim: „O, voi cei care credeți, pomeniți-L pe Allah mereu ~ Și slăviți-L pe El dimineața și seara!”
   [Coran, 33:41-42]

   Acela care realizează aceste rugi cu fervoare și crede în ele, având certitudinea că Allah îi va răspunde, va fi adăpostit de Creator, iar aceste du’a-uri îi vor fi suficiente ca provizie în timpul zilei, îi vor întări credința și vor face ca Allah să fie mulțumit de el. De aceea, este mai mult decât adecvat pentru un musulman să implore cu aceste fraze și să le pronunțe încontinuu; iar ele trebuie să fie o prioritate în viața lui. Trebuie să se înceapă cu rugile de la Rugăciunea Fajr până la răsărit, iar rugile de după-masă trebuie să înceapă de la Rugăciunea Asr până la apus.

  • Du’a (suplicaţii) care se spun dimineața și după-masa

  • profetul ( s) a spus: „Când unul dintre voi se trezește dimineața, să spună:

   Asbahna ua asbaha al-mulku Lillahi Rabbi el-‘alamin. Allahumma inni as’aluka khaira hadha al-iauma fatehau ua nasrahu ua nurahu ua barakatahu ua hudahu ua a‘udhu Bika min sharri ma fihi ua sharri ma ba‘dah


   (A sosit dimineața şi cu adevărat lui Allah, Domnul Universului, Îi aparţine Stăpânirea. O, Allah, Îţi cer să îmi dai binele acestei zile: triumful, lumina, binecuvântarea și călăuza; și caut adăpost la Tine de răul acestei zile și de răul de după această zi.)
   și după-masa să spună același lucru.”
  • Abdullah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul ( s) spunea după-masa: Amsaina ua amsa al-mulku lillah. Ua al-hamdu lillah, laa ilaaha illa Allahu Uahdahu la sharika lah, Lahu al-mulku ua Lahu al-hamdu ua Hua ‘ala kulli shai’in Qadír. Rabbi as’aluka khaira ma fi hadhihi al-lailati ua khaira ma ba‘daha ua a‘udhu Bika min sharri ma fi hadhihi al-lailati ua sharri ma ba‘daha. Rabbi a‘udhu Bika mina al-kasali ua su-’i el-kibar, Rabbi a‘udhu Bika min ‘adhabin fi en-nari ua ‘adhabin fi el-qabr.

   (A sosit după-masa şi cu adevărat Stăpânirea I se cuvine lui Allah. Nu există altă Divinitate în afară de Allah, Unicul, fără parteneri. Lui îi aparțin Stăpânirea și Slava și El este cu putere peste toate lucrurile. Doamne! Îţi cer binele acestei nopți și cel de după ea și caut adăpost la Tine de răul acestei nopți și de răul de după ea!)
  • . Uzman ibn Affan (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah ( s) a spus: „Cine spune de trei ori atunci când se trezește dimineața:
   Bismi Ellahi Al-Ladhi la iadurru ma‘a Ismihi shai’un fi el-ardi ua la fi as-sama’i ua Hua As-Sami‘u Al-‘Alim (de trei ori) –
   Invoc numele lui Allah, Cel pe care nimic din ce este în Ceruri sau pe Pământ nu Îi poate aduce vreun rău. El este Cel care aude și vede totul. nu va fi atins de niciun rău până când se va culca. Și cine o spune de trei ori după-masa nu va fi atins de niciun rău până dimineața.”
  • Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a spus că un om s-a prezentat în fața Profetului ( s) și a spus: „«O, Trimis al lui Allah, ieri m-a mușcat un scorpion.» Trimisul lui Allah ( s) i-a spus: «Dacă ai fi spus atunci când ai mers să te culci:
   A‘udhu bi Kalimat Ellahi at-tammati min sharri ma khalaq
   (Caut adăpost în Cuvintele perfecte ale lui Allah de răul pe care El l-a creat!) nu ți-ar fi făcut rău.»”
  • Anas (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah ( s) a spus: „Cine spune:
   Allahumma inni asbahtu ush-hiduka ua ush-hidu hamalata ‘Arshika ua mala’ikataka ua jami‘a khalqika Annaka Anta Allahu laa ilaaha illa Anta Uahdaka la sharika laka ua anna Mohammadan ‘abduka ua rasuluk
   (O, Allah, în această dimineață Te pun pe Tine martor, pe cei care susțin Tronul Tău, pe Îngerii Tăi și toată creația Ta de faptul că Tu ești Allah și că nu există altă Divinitate în afară de Tine, Unicul, fără parteneri și că Mohammed este Robul și Trimisul Tău.) o dată un sfert din el se va salva de Foc, cine o spune de două ori, jumătate din el se va salva de Foc, cine o spune de trei ori, se va salva de Foc trei sferturi din el, iar cine o spune de patru ori se va salva în întregime de Foc.”
  • Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah ( s) a spus: „Cine spune:
   Laa ilaaha illa Allah Uahdahu la sharika Lah, Lahu al-mulku ua Lahu al-hamdu ua Hua ‘ala kulli shai’in Qadir
   (Nu există altă Divinitate în afară de Allah, Unicul, fără parteneri. A lui Allah este Stăpânirea și Lui îi aparține toată Slava. El este cu putere peste toate lucrurile.) de o sută de ori pe zi, va primi recompensa echivalentă a eliberării a zece sclavi, o sută de fapte bune vor fi înregistrate în favoarea sa și i se vor șterge o sută de păcate și va fi protejat de Șeitan toată ziua până după-masa. Nimeni nu va fi mai bun ca el în afară de acela care realizează mai mult decât atât.”
  • Shaddad ibn Aws (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul lui Allah ( s) a spus: „Cel mai bun mod de a cere iertare este spunând:
   Allahumma Anta rabbi laa ilaaha illa Ant. Khalaqtani ua ana ‘abduka ua ana ‘ala ‘ahdika ua ua‘dika ma istata‘t. A‘udhu Bika min sharri ma sana‘t, abu’u Laka bi ni‘matika ‘alaiia ua abu’u bi dhanbi fa ighfir li fa innahu la iaghfiru adh-dhunuba illa Anta
   (O, Allah, Tu ești Domnul meu, nu există altă Divinitate în afară de Tine. Tu m-ai creat și eu sunt robul Tău; îmi mențin înțelegerea și promisiunea față de Tine așa cum pot. Caut adăpost la Tine de orice rău pe care l-am comis. Recunosc binecuvântările Tale faţă de mine și îmi recunosc păcatele; iartă-mă! Pentru că nimeni în afară de Tine nu iartă păcatele.) Cine spune aceasta cu certitudine după-masa și moare în acea zi înainte de a se înnopta, va fi dintre locuitorii Paradisului. Cine o spune noaptea cu certitudine și moare înainte de răsărit va fi dintre locuitorii Paradisului.”
  • Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul lui Allah ( s) obișnuia să spună atunci când se trezea dimineața:
   Allahumma Bika asbahna ua Bika amsaina ua Bika nahia ua Bika namutu ua Ilaika an-nushur
   (O, Allah, cu Voia Ta am văzut răsăritul și apusul; trăim și murim conform voinței Tale și la Tine ne vom întoarce după Înviere!)
   După-masa obișnuia să spună:
   Allahumma Bika amsaina ua Bika asbahna ua Bika nahia ua Bika namutu ua Ilaika al-masir
   (O, Allah, cu Voia Ta am văzut răsăritul și apusul; trăim și murim conform Voinței Tale și la Tine va fi întoarcerea!)
  • Mu’adh ibn Abdullah ibn Khubaib (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că tatăl lui a spus: „L-am căutat pe Trimisul lui Allah ( s) într-o noapte ploioasă și întunecată pentru a se ruga cu noi, iar când l-am găsit ne-a întrebat: «Ați realizat Rugăciunile?» Eu nu am răspuns, și el a spus: «Vorbește!» Dar eu nu am răspuns și a repetat din nou întrebarea și eu am continuat fără să răspund, iar când m-a întrebat din nou, eu l-am întrebat: «O, Trimis al lui Allah, ce vrei să spun?» Iar el a spus: «Qul huuallahu ahad și cele două mauidhadhatain (Surele protectoare – ultimele două Sure din Coran) atunci când te duci să te culci, iar când te trezești, dacă le repeți de trei ori, te va proteja de orice rău.»”
  • Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Abu Bakr (Allah să fie mulţumit de el!) l-a întrebat pe Trimisul lui Allah ( s) a spus: „«O, Trimis al lui Allah, poruncește-mi ceva ce pot spune dimineața și după-masa.» El (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) i-a spus:
   «Allahumma ‘Alima al-ghaibi ua ash-shahada, Fatiru as-samauati ua al-ard, Rabba kulli shai’in ua Malikah, ash-hadu an la ilaha illa Ant, a‘udhu Bika min sharri nafsi ua min sharri ash-shaitani ua shirkih
   (O, Allah! Cunoscător al celor ascunse și al celor manifestate, Creator și Stăpân al Cerurilor și al Pământului și al tuturor lucrurilor. Mărturisesc că nu există altă Divinitate în afară de Tine. Caut adăpost la Tine de răul din sufletul meu, de răul lui Șeitan și idolatria lui!)» Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a spus: «Spune aceasta când te trezești dimineața, după-masa și noaptea înainte să mergi la culcare.»”
  • Abdullah ibn Omar (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Trimisul lui Allah ( s) Îl ruga mereu pe Allah dimineața și după-masa, folosind cuvintele:
   Allahumma inni as‘aluka al-‘afua ua al-‘afiata fi diini ua duniaia ua ahli ua mali. Allahumma ustur ‘aurati ua ’aamin rau‘ati. Allahumma ihfadhni min baini iadaii ua min khalfi ua ‘an iamini ua ‘an shimali ua min fauqi ua a‘udhu bi ‘Adhamatika an ughtala min tahti
   (O, Allah! Te rog să îmi dai indulgență și bunăstare în această viață și înViaţa de Apoi. O, Allah, Te rog să îmi dai indulgență și bunăstare în chestiunile religioase și lumești, familia și bunurile mele. O, Allah, acoperă slăbiciunile mele și calmează temerile mele. O, Allah, protejează-mă pe dinainte, pe dinapoi, pe la dreapta, pe la stânga și pe deasupra mea. Mă refugiez în Imensitatea Ta de a fi înghițit de pământ.)
  • Abd Ar-Rahman ibn Abu Bakr ( s) i-a spus tatălui său: „Mereu te aud spunând:
   Allahumma ‘afini fi badani Allahumma ‘afini fi sama‘i Allahumma ‘afini fi basari laa ilaaha illa Ant.
   (O, Allah, însănătoşeşte-mi trupul! O, Allah,protejează-mi auzul! O, Allah, protejează-mi văzul! Nu există altă Divinitate în afară de Tine.) Și repeți aceasta de trei ori dimineața și după-masa.» Atunci el mi-a spus: «L-am auzit pe Profet( s) implorându-L pe Allah cu aceste cuvinte, iar eu iubesc să urmez Sunnah lui.»”
  • Anas ibn Malik a relatat că Trimisul lui Allah ( s) i-a spus Fatimei ( s) a spus: „Ce te împiedică să spui pe fiecare zi, dimineața și după-masa:
   Ia Haiiu ia Qaiiumu bi rahmatika astaghith, aslih li sha‘ni kullahu ua la takilni ila nafsi tarfata ‘ain
   n (O, Tu Cel Veșnic! O, Tu, Cel care ești suficient pentru Tine și Te ocupi de toată creația! În milostenia Ta caut ajutor! Îmbunătățește chestiunile mele și nu mă lăsa singur nici măcar pentru secunda cât durează un clipit de ochi.)?
  • Abu Hurairah a relatat că Trimisul lui Allah ( s) a spus: „Cine spune Subhan Allah ua bihamdih (Slava şi Gloria fie asupra lui Allah) de o sută de ori în timpul zilei și a nopții, nimeni nu se va prezenta în Ziua Învierii cu ceva mai bun decât el a spus în afară de acela care a spus-o de mai multe ori.”
  • Abu Dharr a relatat că Trimisul lui Allah( s) a spus: „Cine spune atunci când termină Rugăciunea înainte de a se ridica din locul unde este așezat și înainte de a conversa:

   Laa ilaaha illa Allah Uahdahu la sharika Lah, Lahu al-mulku ua Lahu al-hamdu ua Hua ‘ala kulli shai’in Qadir


   (Nu există altă Divinitate în afară de Allah, Unicul, fără parteneri. Lui îi aparțin Stăpânirea şi Slava și El este cu putere peste toate lucrurile.)
   de zece ori, îi vor fi înregistrate zece fapte bune, îi vor fi șterse zece păcate, va fi avansat zece grade și în timpul acelei zile va fi protejat de orice rău și de Satana. Niciun păcat nu îl va distruge, cu excepția cazului în care comite păcate majore.”
  • Abdullah ibn Ghann’aam al-Baiiad a relatat că Trimisul lui Allah( s) a spus: „Cine spune:

   Allahumma ma asbaha bi min ni‘matin au bi ahadin min khalqika fa Minka Uahdaka la sharika Laka fa Laka al-hamdu ua Laka ash-shukr


   (O, Allah, orice binecuvântare dată mie sau a cuiva din creația Ta provine doar de la Tine, Unicul, fără parteneri. Pentru Tine este Slava şi Mulţumirea)
   dimineața a îndeplinit datoria de a mulțumi în acea zi, iar cine o spune după-masa a îndeplinit obligația de a mulțumi în acea noapte.”
  • Alte du’a (rugi) benefice pentru musulman

  • La culcare:

   Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat: „Trimisul lui Allah ( s) mi-a încredințat custodia pentru sadaqah al-Fitr (milostenia obligatorie) din timpul lunii Ramadan. Un om a început să fure, iar când l-am prins, i-am spus: «Pe Allah, te voi duce în fața Trimisului lui Allah!»

   la care el mi-a răspuns: «Sunt foarte sărac și am multe persoane sub îngrijirea mea.» Eu i-am dat drumul și în dimineața următoare Trimisul lui Allah ( s) m-a întrebat: «Ce a făcut ieri prizonierul tău?»

   iar eu i-am răspuns: «O, Trimis al lui Allah, acel om s-a plâns că era foarte sărac și că avea multe persoane sub îngrijirea sa, așa că mi s-a făcut milă și l-am lăsat să plece.» Trimisul lui Allah ( s) a spus: «De fapt, ți-a spus o minciună și va veni din nou.» Eu am crezut că se va prezenta din nou, așa cum a spus Trimisul lui Allah ( s). Atunci am așteptat cu multă atenție. Când a venit și a început să fure din alimente, l-am prins și i-am spus

   «Acum te voi duce în fața Trimisului lui Allah.» Mi-a spus: «Lasă-mă să plec pentru că sunt foarte sărac și am multe persoane sub îngrijirea mea. Îți promit că nu voi mai veni niciodată.»

   Din nou, mi-a fost milă de el și l-am lăsat să plece. În dimineața următoare, Trimisul lui Allah (s) m-a întrebat: «Ce ai făcut cu prizonierul tău?» I-am răspuns: «O, Trimis al lui Allah, s-a plâns de sărăcia lui și de persoanele de care trebuie să se ocupe, atunci mi s-a făcut milă de el și l-am lăsat să plece.» Trimisul lui Allah ( s) a spus: «Cu adevărat, te-a mințit și se va întoarce.»

   Am așteptat cu atenție și de această dată, iar când a venit din nou pentru a fura alimente, l-am prins și i-am spus: «Cu adevărat, te voi duce în fața Trimisului lui Allah, pentru că aceasta este a treia oară în care vii și în care îţi încalci promisiunea.» Apoi mi-a spus: «Iartă-mă și eu te voi învăța niște cuvinte cu care Îl vor mulţumi pe Allah.» L-am întrebat: «Care sunt acestea?»

   Mi-a răspuns: «Atunci când mergi la culcare recită Ayat al-Kursi (2:255) și Allah te va proteja și niciun Şeitan nu va putea să vină la tine până dimineața.» I-am dat drumul și dimineața Trimisul lui Allah ( s) m-a întrebat: «Ce ai făcut ieri cu prizonierul tău?» I-am răspuns: «Mi-a spus că mă învăța niște cuvinte ce Îl vor mulţumi pe Allah și atunci i-am dat voie să plece.»

   Trimisul lui Allah ( s) m-a întrebat: «Ce cuvinte?» Iar eu i-am răspuns: «Mi-a spus ca la culcare să recit Ayat al-Kursi și Allah mă va proteja și niciun Şeitan nu va veni la mine până dimineața.» Profetul ( s) a spus:

   «El a spus adevărul, deși este un mincinos! Știi cu cine ai stat de vorbă aceste trei nopți, Abu Hurairah?» Eu am spus că nu, iar el ( s) mi-a spus: «Era Satana.»”

   (Bukhari)

   Abu Hurairah a relatat că Profetul ( s) a spus: „Când unul dintre voi se ridică din patul lui și apoi se întoarce în el, să îl scuture cu colțul hainei lui de trei ori, pentru că nu poate ști ce s-a întâmplat acolo în absența lui; și când se culcă să spună:
   Bismika Rabbi uada‘tu janbi ua Bika arfa‘uh, fa in amsakta nafsi fa irhamha ua in arsaltaha fa-hfadh-ha bi ma tahfadhu bihi ‘ibadaka as-salihin (Bukhari)

   n. (În numele Tău, o, Domnul meu, mă culc și în numele Tău mă trezesc. Dacă iei sufletul meu ai milă de el și dacă îl lași, protejează-l, așa cum îi protejezi pe robii Tăi cei drepți.).”

   Aishah a relatat că „Atunci când Mesagerul lui Allah ( s) mergea la culcare, obişnuia să sufle în palmele sale şi să recite Mu'auwidhat (Surat Al-Falaq [113] şi Surat An-Nas [114]), după care îşi trecea mâinile peste întreg corpul.”
   (Bukhari)

   Hudhaifa a relatat: „Atunci când Profetul( s) mergea la culcare noaptea, îşi punea mâna sub obraz și spunea:
   Bismika Allahumma amutu ua ahia.
   (În numele Tău, o, Allah, trăiesc şi mor.) iar atunci când se trezea spunea: (Bukhari)

   Alhamdu Lillahi Aladhi ahiana ba‘da ma amatana ua Ilaihi an-nushur. (Lăudat fie Allah, Care ne-a readus la viață (atunci când ne-am trezit) după ce ne-o luase înainte (atunci când am adormit) și la El ne vom întoarce în Ziua Învierii).”

   Abdullah ibn Mas’ud a relatat că Trimisul lui Allah ( s) a spus: „Dacă cineva recită ultimele două versete din Surat Al-Bakara (2:285-286) noaptea, aceasta va fi suficient pentru el.”
   (Bukhari)

   Unii înțelepți au spus că înțelesul acestui hadith este că recitarea acestor două versete ar fi suficientă în ceea ce privește ruga nocturnă. Alții au spus că înțelesul acestuia este acela că persoana care face acest lucru va fi protejată de orice rău în timpul acelei nopți.

  • Ce se spune atunci când se visează ceva plăcut sau neplăcut:

   Abu Qatadah a relatat că Trimisul lui Allah ( s) a spus: „Visul frumos provine de la Allah și coșmarul este de la Şeitan. De aceea, oricine vede ceva neplăcut (în visul său) trebuie să scuipe fără salivă de trei ori către stânga şi să caute adăpost la Allah de Şeitan, deoarece astfel nu îi va putea face rău, iar cine mă vede în vis să știe că în realitate m-a văzut, pentru că Satana nu poate să adopte forma mea.”
   (Bukhari)

   Abu Sa’id al-Khudri a relatat că Trimisul lui Allah ( s) a spus: „Dacă vreunul dintre voi are un vis care îi place, atunci acesta este de la Allah și trebuie să Îi mulțumească pentru el şi să le povestească şi altora despre acesta; însă dacă el vede altceva (are un vis care nu îi place), atunci acesta este de la Şeitan, iar persoana trebuie să caute adăpost la Allah de răul pe care acesta îl provoacă şi să nu îl povestească nimănui, deoarece în acest fel nu îi va aduce niciun rău.”
   (Bukhari)

  • Ce se spune în fața preocupărilor, a stării rele pe care o provoacă un coșmar:

   Amr ibn Shu’aib a transmis că tatăl lui a relatat că bunicul lui a spus că Abdullah ibn Amr a relatat: „L-am auzit pe Trimisul lui Allah ( s) cerându-le companionilor să spună următoarele cuvinte atunci când le este frică:
   (Bukhari)

   A‘udhu bi kalimati Ellahi at-tammati min ghadabihi ua min ‘iqabihi ua min sharri ‘ibadihi ua min hamazati esh-shaiatini ua ai iahdurun.
   (Caut adăpost în Cuvintele perefecte ale lui Allah de Mânia şi Pedeapsa Lui, de răutatea robilor Săi, de tentația şoaptelor lui Şeitan și de prezența lor.)”

  • La intrarea în toaletă:

   Anas a relatat că Trimisul lui Allah ( s) intra în baie cu piciorul stâng și spunea: Allahumma inni a‘udhu Bika mina al-khubthi ua al-khaba’ith. (O, Allah, caut adăpost la Tine de al-khubth [djinn – bărbat] şi al-khaba’ith [djinn – femelă]!)

  • La ieșirea din toaletă:

   Aishah a relatat că Profetul ( s) spunea atunci când ieșea din baie, făcând aceasta cu piciorul drept: Ghufranak. (Implor iertarea Ta!)

  • La intrarea în casă:

   Abu Malik al-Ash’ari a relatat că Trimisul lui Allah ( s) a spus: „Când unul dintre voi intră în casa lui, să spună:
   Bismi Ellahi ualajna ua bismi Ellahi kharajna ua ‘ala Allahi Rabbina tauakkalna
   (În numele lui Allah am intrat şi în numele lui Allah am ieşit şi în Domnul nostru ne încredem!)
   şi apoi să îi salute pe cei pe care îi găsește în casă.”

  • La ieșirea din casă:

   Umm Salamah a relatat că Profetul ( s) obișnuia să spună atunci când ieșea din casă: Allahumma inni a‘udhu Bika an adilla au udal, au azilla au uzal, au adhlima au udhlam, au ajhala au iujhala ‘alaii.

   (O, Allah, caut adăpost la Tine de la a rătăci sau de la a fi rătăcit, de a greşi sau a fi atras în greşeală, de a asupri sau de la a fi asuprit, de a a fi nesăbuit sau de la a trata cu nesăbuinţă!)

   Anas ibn Malik a relatat că Profetul ( s) obișnuia să spună atunci când ieșea din casă: Bismi Ellah, tauakkaltu ‘ala Allahi ua laa haula ua la quuata illa bi Ellah.

   (În numele lui Allah am intrat şi în numele lui Allah am ieşit şi în Domnul nostru ne încredem!)

  • La intrarea și la ieșirea din moschee:

   Abu Humaid a relatat că Trimisul lui Allah ( s) a spus: „Când unul dintre voi intră în moschee să spună:
   Allahumma iftah li abuaba rahmatik. (O, Allah! Deschide-mi porțile Milosteniei Tale.)
   iar la ieșirea din moschee să spună:

   Allahumma inni as’aluka min fadlik.
   (O, Allah! Îţi cer din virtuţile tale!)” (Nasa’i) Dreptcredinciosul trebuie să intre în moschee cu piciorul drept și să iasă cu piciorul stâng.

  • La sfârşitul adunării pentru ispăşirea păcatelor:

   Abu Hurairah a relatat că Trimisul lui Allah ( s) a spus: „Cine participă la o reuniune să spună:
   'Sub haa'nakal'laahum'ma rab'bana wa be'hamde'ka laa ilaahah il'laa anta astaghfe'ro'ka wa atoobo ilaika'
   va avea ispăşire pentru tot ceea ce a spus necuviincios.”


   Subhanaka Allahumma ua bi hamdika ash-hadu an laa ilaaha illa Anta astaghfiruka ua atubu Ilaik.
   (Cât de Măreţ eşti, O, Allah, şi eu te slăvesc pe Tine. Mărturisesc că nu există altă Divinitate în afară de Tine. Caut iertarea Ta şi mă întorc la Tine cu căinţă!)

  • Pentru facilitarea unor acţiuni:

   Ali a relatat că Fatimah s-a văitat de bășicile pe care le avea pe mâini și s-a dus să îi ceară Profetului ( s) un servitor, dar nu l-a găsit și a informat-o pe Aishah de nevoia ei. Când Profetul ( s) s-a întors, Aishah l-a informat de această chestiune. Ali a adăugat:

   „Profetul ( s) a venit să ne vadă când noi eram culcați. Când am vrut să mă ridic, mi-a spus: «Rămâi la locul tău.» Apoi s-a așezat între noi. Profetul ( s) a spus: «Vă voi învăța un lucru care este mai bun pentru voi decât un servitor. Când vă culcați spuneți de treizeci și trei de ori Allahu Akbar (Mărire lui Allah), de treizeci și trei de ori SubhanAllah (Slavă lui Allah) și de treizeci și trei de ori Alhamdulillah (Lăudat fie Allah), pentru că aceasta este mai bun pentru voi decât un servitor.»”
   (Nasa’i)

  • Ruga călătorului

   Abdullah ibn Omar a relatat că Trimisul lui Allah ( s) pronunța de trei ori Takbir (Allahu Akbar) când încăleca pe cămila lui și apoi spunea
   Subhana Alladhi sakh-khara lana hadha ua ma kunna lahu muqrinin, ua inna ila Rabbina la munqalibun, Allahumma inna nas’aluka fi safarina hadha al-birra ua at-taqua ua mina al-‘amali ma tarda. Allahumma hauuin ‘alaina safarana hadha uatui ‘anna bu‘dah, Allahumma Anta As-Sahibu fi as-safari ua Al-Khalifatu fi al-ahl, Allahumma inni a‘udhu Bika min ua‘tha’ is-safari ua ka’abati al-mandhari ua su’ il-munqalabi fi al-mali ua al-ahl.
   (Slavă Celui ce ne-a dăruit nouă aceasta şi noi înşine n-am fi fost capabili de acest lucru şi la Domnul nostru este întoarcerea. O, Allah, îţi cerem din această călătorie binele şi evlavia şi dintre fapte ceea ce îţi place. O, Allah, uşurează pentru noi această călătorie şi scurtează pentru noi distanţa ei. O, Allah, Tu eşti Stăpânul călătoriei şi Califul pentru cei de acasă. O, Allah, păzeşte-mă de dificultăţile călătoriei, de tristeţea celor văzute şi de răul din lucruri şi din oameni.)

   La întoarcere, se repetă aceste cuvinte și se adăugă:
   Aibuna ta’ibuna ‘abiduna li rabbina hamidun. (Ne întoarcem, ne căim, îl mărim şi îl slăvim pe Domnul nostru.)

   Ruga rezidentului pentru călător
   Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că: „Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) și-a luat rămas bun de la mine în felul următor:


   Astaudi‘uka Allaha Al-Ladhi la tadi‘u uada’i‘uh. (Vă las sub protecția lui Allah și cel pe care Allah îl protejează nu se abate de la drum.)
   Ibn Omar (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul ( s) își lua rămas bun de la ei în felul următor:
   Astaudi‘u Allaha dinaka ua amanataka ua khauatima ‘amalik. (Pun religia ta, credinţa ta şi ultimele fapte ale tale în grija lui Allah.)
  • La intrarea într-un sat sau într-un oraş:

   Suhaib a relatat că Trimisul lui Allah ( s) spunea atunci când intra într-un oraș sau într-un sat: Allahumma Rabba as-samauati es-sab‘i ua ma adhlalna ua Rabba al-aradina as-sab‘i ua ma aqlalna ua Rabba ash-shaiatini ua ma adlalna ua Rabba ar-riahi ua ma dharaina as-’aluka khaira hadhihi al-qariati ua khaira ahliha ua khaira ma fiha ua a‘udhu Bika min sharriha ua sharri ahliha ua sharri ma fiha
   (O, Allah, Stăpân al celor şapte Ceruri şi al tuturor celor pe care acestea le umbresc, Stăpân al celor şapte Pământuri şi al tuturor celor pe care acestea le susţin, Stăpân al diavolilor şi al tuturor acelora pe care aceştia îi îndrumă greşit, Stăpân al vânturilor şi al tuturor celor pe care acestea le împrăştie. Îţi cer din binele acestui sat, din binele locuitorilor acestuia şi din binele care se află în interiorul lui şi caut adăpost la Tine de răul din acest sat, (de) răul din locuitorii lui şi de răul aflat în interiorul lui.)

  • La primirea unor veşti plăcute sau neplăcute:

   Aishah a relatat că atunci când i se întâmpla ceva plăcut Profetul( s) spunea:
   Alhamdulillahi ladhi bi ni‘matihi tatimmus salihat.
   (Slavă lui Allah prin bunăvoinţa căruia lucrurile bune sunt îndeplinite!), iar când se întâmpla ceva neplăcut spunea:
   Alhamdu Lillahi ‘ala kulli hal.
   (Slavă lui Allah indiferent de situaţie!)

  • Atunci când se ajunge într-un loc sau când se face un popas într-o călătorie:

   Jawlah ibn Hakim a spus: „L-am auzit pe Profetul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) spunând: «Cine spune atunci când ajunge într-un loc:
   A‘udhu bi Kalimati Ellahi at-tammati min sharri ma khalaq
   (Caut adăpost în Cuvintele perfecte ale lui Allah de răul pe care l-a creat!) nu va putea fi afectat până părăsește acel loc.»”

  • Înainte de a începe un act sexual:

   Ibn Abbas a relatat că Trimisul lui Allah ( s) a spus: „Dacă unul dintre voi dorește să întrețină relații conjugale cu soția sa, să spună:
   (Bukhari)

   Bismi Ellah, Allahumma jannibna ash-shaitana ua jannib ash-shaitana ma razaqtana
   a (În numele lui Allah! O, Allah, îndepărtează de noi diavolul şi depărtează-l de ceea ce Tu ai binecuvântat pentru noi!) iar dacă Allah dorește ca din această relație să se nască un copil, acesta va fi protejat de Șeitan.”

  • La ora mesei:

   Jabir ibn Abdullah a relatat: „L-am auzit pe Profet ( s) spunând că, dacă o persoană intră în casă și Îl pomenește pe Allah, și atunci când începe să mănânce menționează numele lui Allah, Șeitan va spune: «Nu avem un loc să rămânem în această casă şi nici mâncare să mâncăm.» Dar dacă o persoană nu menționează numele lui Allah când intră în casă și nici când începe să mănânce, Șeitan va spune: «Aici aveți un loc unde să rămâneți peste noapte și un loc unde să puteți cina.»” (Bukhari )

   Aishah a relatat că Trimisul lui Allah ( s) a spus: „Înainte de a începe să mâncați, trebuie să menționați numele lui Allah, iar dacă unul dintre voi uită, să spună atunci când își amintește: (Bukhari )
   Bismi Ellahi fi auualihi ua akhirih.
   (În numele lui Allah începem şi terminăm de mâncat.)”

  • La terminarea mesei:

   Abu Sa’id al-Khudri a relatat că Profetul ( s) a spus: „Când Profetul (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) termina de mâncat spunea: (Bukhari)
   Alhamdu Lillahi Al-Ladhi at‘amana ua saqanaha ua ja‘alana mina al-muslimin.
   (Slavă lui Allah care m-a îndestulat cu aceasta şi mi-a dăruit aceasta fără ca eu să am vreo forţă sau putere pentru mine însumi!)”

  • La întâlnirea unui duşman sau a unei persoane cu autoritate:

   Abdullah ibn Qais a spus că tatăl lui l-a informat că Profetul ( s) spunea atunci când înfrunta un inamic:
   Allahumma inna naj‘aluka fi nuhurihim ua na‘udhu Bika min shururihim.
   O Allah, te punem pe Tine înaintea lor şi căutăm adăpost la Tine de răutatea lor!)

  • Pentru momentele dificile:

   Ibn Abbas a relatat că Profetul ( s) obișnuia să Îl implore pe Allah atunci când era abătut astfel:
   Laa ilaaha illa Allahu Al-‘Adhimu Al-Halim, laa ilaaha illa Allahu Rabbu Al-‘Arshi El-‘Adhim, laa ilaaha illa Allahu Rabbu as-samauati ua Rabbu al-ardi ua Rabbu Al-‘Arshi El-karim.
   . (Nu există altă Divinitate în afară de Allah, Măreţul, Tolerantul. Nu există altă Divinitate în afară de Allah, Stăpânul Tronului Măreţ. Nu există altă Divinitate în afară de Allah, Domnul Cerurilor și al Pământului și Domnul Tronului Generos.)

   Abd Ar-Rahman ibn Abu Bakr a relatat că tatăl lui l-a informat că Profetul ( s) a spus: Ruga aceluia care este trist este:
   Allahumma rahmataka arju fa la takilni ila nafsi tarfata ‘ain, ua aslih li sha’ni kullahu laa ilaaha illa Ant.
   . (O, Allah! După milostenia Ta tânjesc. Nu mă lăsa pradă pasiunilor sufletului meu nici pentru o clipă și îmbunătățește condiția mea. Nu există altă Divinitate în afară de Tine.)

  • La nelinişte şi întristare:

   Abdullah ibn Masu’d a relatat că Trimisul lui Allah ( s) a spus: iar Allah îi va risipi tristețea și nelinişte și le va înlocui cu fericire.» Companionii l-au întrebat: «O, Trimis al lui Allah, trebuie să învățăm aceste cuvinte?» Profetul Profetul Mohammed (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) a răspuns: «Sigur că da, cine le ascultă, să le memoreze.»” (Bukhari )
   Allahumma inni ‘abduka ibnu ‘abdika ibnu amatika, nasiati bi iadika, madin fiia hukmuka, ‘adlun fiia qada’uka, as’aluka bi kulli Ismin hua Lak, sammaita bihi Nafsaka au anzaltahu fi Kitabika au ‘allamtahu ahadan min khalqika au ista’tharta bihi fi ‘ilmi el-ghaibi ‘Indek, an taj‘ala Al-Qur’ana rabi‘a qalbi ua nura basari ua jala’a huzni ua dhahaba hammi
   (O Allah, eu sunt robul Tău, fiul robului Tău, fiul roabei Tale, fruntea mea este în mâinile Tale, urmez Hotărârea Ta şi porunca Ta este întotdeauna dreaptă. Te rog cu fiecare dintre numele Tale cu care Singur te-ai numit, sau le-ai revelat în Cartea Ta, sau le-ai dezvăluit creaţiei Tale, sau le-ai păstrat cu Tine în ştiinţa celor nevăzute te rog să faci Coranul viaţa inimii mele şi lumina pieptului meu, îndepărtarea durerilor mele şi uşurarea suferinţelor mele!),

   Anas a relatat că Trimisul lui Allah ( s) a spus: „Niciunul dintre voi să nu își dorească moartea pentru o calamitate care îl lovește; dar dacă nu poate evita să o dorească, să spună:
   AAllahumma ahini ma kanat al-haiatu khairan li ua tauaffani idha kanat al-uafatu khairan li.
   (O, Allah! Ține-mă în viață atâta timp cât aceasta este benefică pentru mine și ia sufletul meu atunci când moartea va fi mai bună pentru mine.)”

  • La îmbrăcarea pentru prima dată a unui veşmânt:

   Abu Sa’id al-Khudri a spus: „Atunci când Trimisul lui Allah (Pacea şi binecuvântarea lui Allah fie asupra sa!) îmbrăca o haină sau un turban, spunea: (Bukhari)
   Allahumma Laka al-hamdu Anta kasautanih, as’aluka min khairihi ua khairi ma suni‘a lah, ua a‘udhu Bika min sharrihi ua sharri ma suni‘a lah.
   (O, Allah, a Ta este toată Slava, Tu m-ai îmbrăcat cu acesta [veşmântul]. Îţi cer din binele lui şi din binele din care a fost făcut acesta şi caut adăpost la Tine, departe de răul lui şi de răul din care a fost făcut acesta!)”

  • La achiziţionarea unui lucru:

   Amr ibn Shu’aib a relatat că tatăl lui l-a informat că bunicul lui l-a auzit pe Profetu ( s) spunând: „Când unul dintre voi cumpără o sclavă sau un animal de călărit, să Îl implore pe Allah astfel: (Bukhari)
   Allahumma inni as’aluka khairaha ua khaira ma jubelat ‘alaih, ua a‘udhu Bika min sharriha ua sharri ma jubelat ‘alaih.
   (O, Allah! Îţi cer să mă binecuvântezi cu binele din ea și cu virtuțile cu care ai dotat-o; și caut adăpost la Tine de răul din ea și de relele ei înclinații!)”

  • La mânie:

   Sulaiman ibn Su’rad a spus: „Doi bărbaţi se certau în faţa Trimisului lui Allah ( s) şi unul dintre ei s-a mâniat atât de tare, încât faţa sa a devenit roşie. Profetul ( s) a spus: «Știu nişte cuvinte care l-ar calma dacă le-ar spune.» Unul dintre bărbaţii prezenţi a mers să îi spună cuvintele Profetului ( s) celui furios, cerându-i să spună: «A’udhu billahi minash shaitanir rajim (Caut adăpost de Satana cel alungat).» Când a auzit acestea, persoana mânioasă a spus: «crezi că este ceva în neregulă cu mine? Mă crezi nebun? Pleacă!»”
   (Bukhari)