Medicina Profetică pentru bolile fizice și psihice

Musulmanul care aderă la învățăturile Islamului și care le aplică în viața lui va găsi fericirea și se va salva de bolile derivate din tulburările psihologice. Ruga și pomenirea lui Allah se numără printre metodele cele mai importante prin care musulmanul poate preveni bolile pomenite înainte ca acestea să îl afecteze. Rugile și pomenirea lui Allah îl ajută, de asemenea, să depășească adversitățile care se ivesc. Allah Preaînaltul şi Preaslăvitul spune în Coranul cel Sfânt: „Noi pogorâm prin Coran ceea ce este tămăduire și îndurare pentru dreptcredincioși și nu face decât să sporească pierderea celor nelegiuiți.”
( coran, 17:82)

De asemenea, mai găsim: „... Spune: «El [Coranul] este pentru cei care cred ocârmuire și tămăduire, însă aceia care nu cred [au] în urechile lor surzenie și el este pentru ei rătăcire!»...”
(coran, 41:44)

Trebuie cunoscut faptul că leacul căutat în rugile menţionate în Coranul cel Nobil și Sunnah Profetului Mohammed ( s) nu va avea efect dacă cel care aplică acest tratament nu are multă credință. Aceasta nu înseamnă că trebuie lăsate deoparte medicamentele convenționale. Profetul ( s) a spus: „Căutați tratamentul medical, o, voi robi ai lui Allah, pentru că Allah nu a creat o boală fără a oferi şi leacul pentru aceasta.”
(Ibn Hibban)

Credinciosul trebuie să aibă grijă să nu folosească remedii care sunt interzise. Abu Hurairah​ (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că: „Trimisul lui Allah ( s) a interzis să fie folosit ca medicament ceva interzis.”
(Haakim)


Ibn Al-Qayyim​ (Allah să aibă milă de el!) a spus: „Există un punct care trebuie analizat cu seriozitate. Pomenirea lui Allah, versetele din Coran și rugile care se folosesc pentru leacuri, deși sunt benefice, necesită ca individul și acela care le citește să aibă multă credință. Așa că, atunci când acestea sunt citite și nu se obține niciun rezeultat, se datorează credinței slabe a aceluia care aplică leacul, sau a bolnavului, sau unui alt motiv care evită efectivitatea tratamentului, așa cum se întâmplă și cu unele medicamente, care nu își fac efectul la unele persoane datorită naturii acestora.”

Ibn al-Qayyim​ (Allah să aibă milă de el!) a mai spus despre medicina Profetică: „Leacul pentru acest tip (de boli) are efect datorită acestor două lucruri: primul are de a face cu pacientul și al doilea cu cel care administrează tratamentul. În ceea ce îi privește pe pacienți, depinde de întregimea sufletului lor, de sinceritatea faţă de Allah, Creatorul tuturor lucrurilor și de a căuta adăpost cu încredere în Allah. De exemplu, o persoană nu i-ar putea face rău inamicului lui cu o armă decât dacă două lucruri vor fi prezente: o armă potrivită și un braț puternic. Dacă unul dintre aceste două lucruri lipsește, rezultatul nu va fi cel așteptat. Și, mai rău decât atât ar fi dacă niciunul dintre aceste lucruri nu ar fi prezente, dacă inima persoanei este departe de Tawhid (credința în Unicitatea lui Allah), de încredere și de dependența de El. Al doilea fapt este că acela care administrează tratamentul trebuie să dea dovadă, de asemenea, de aceste două lucruri.”