Tratament prin Ar-Ruqyah Ash-Shar‘iyyah

Acest fapt se referă la recitarea unor versete din Coranul cel Nobil și la menționarea rugilor pe care Profetul ( s ) le-a spus, rugi care ajută la depășirea adversităților și servesc, cu voia lui Allah, ca leac împotriva unor boli.

Abu Sa’id al-Khudri​ a relatat: „Un grup de companioni ai Profetului lui Allah a călătorit până la un trib arab unde a căutat să fie găzduit, însă aceștia au fost refuzați. Însă, şeful tribului a fost mușcat de un scorpion și a căutat pe cineva care să știe un leac pentru durerea acestuia, dar nu au găsit pe nimeni. Atunci, un bărbat din trib a spus: «Poate ar trebui să ne apropiem de acei călători care sunt în trecere și să îi întrebăm dacă ei cunosc un leac.» Când s-au apropiat de ei, au spus: «Șeful nostru a fost mușcat de un scorpion și noi am căutat să îl însănătoșim, dar nu am obținut niciun rezultat. Este vreunul dintre voi care să cunoască un leac pentru aceasta?»
(Bukhari)

Unul dintre companionii Profetului a spus: «Pe Allah, cunosc leacul, dar noi v-am cerut să ne găzduiți și voi ne-ați refuzat. Eu nu vă voi da leacul dacă nu ne dați ceva în schimb.» Atunci s-au înțeles să îi dea o oaie.

Companionul a recitat Surat al-Fatiha și a suflat spre el, iar șeful tribului și-a revenit și a început să meargă ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Apoi le-a fost dată oaia. Unii dintre companioni și-au dat cu părerea: «Să împărțim oaia între noi.» Dar cel care a recitat a spus: «Nu facem nimic până nu îl vedem pe Trimisul lui Allah, îl informăm de ceea ce s-a întâmplat și vedem ce ne poruncește.» Când i-au povestit ce s-a întâmplat Trimisului lui Allah ( s ) acesta a spus

«Cum ai știut că această Sură se folosește pentru leacuri?» și a adăugat: «Ai făcut bine, dă-mi o parte din ceea ţi-a fost oferit ţie.» Și Profetul ( s ) a surâs.”​ • Aishah (Allah să fie mulţumit de ea!) a relatat că Trimisul lui Allah obișnuia să spună atunci când vizita un bolnav sau îi era adus unul în fața lui: Adhhib al-Bas Rabba an-nas, ishfi ua Anta Ash-Shafi la shifa’a illa shifa’ok shifaa’an la ugha-di-ru saqama ​(O, Allah, eliberează de această boală o, Domn al oamenilor, însănătoşeşte.l, căci, cu adevărat, tu eşti Cel care vindecă şi nu există un alt leac cu excepţia celui oferit de Tine!).”
  (Bukhari)
 • Ruqyah Îngerului Jibril (Gavriil – Pacea lui Allah fie asupra sa!)
  Abu Said al-Khudri (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Îngerul Jibril (Pace alui Allah fie asupra sa!) a venit la Profet ( s ) și l-a întrebat: „«O, Mohammed, te simți rău?» Iar el ( s ) i-a răspuns: «Da.» Îngerul i-a cerut să spună:
  Bismi Ellahi arqik min kulli shai’in iu’dhik, min sharri kulli nafsin au ‘aini hasidin Allahu iashfik, bismi Ellahi arqik.
  ​(În numele lui Allah, te descânt de orice boală care îţi poate dăuna şi de fiecare suflet sau ochi invidios. Fie ca Allah să te vindece! În numele lui Allah te descânt de orice fel de rău).” (Bukhari)
 • Uthman ibn Abu Al-Aas (Allah să fie mulţumit de el!) a spus că s-a plâns Trimisului lui Allah ( s ) de o durere pe care o simțea de când a devenit musulman. Trimisul lui Allah ( s ) i-a spus: „Pune mâna ta pe zona corpului care te doare și spune: «Bismillah (În numele lui Allah)» de trei ori și de șapte ori «A’udhu billahi ua qudratihi min sharri ma ajidu ua uhadhir (Caut adăpost la Allah și în puterea Lui de răul care mă afectează și mă preocupă).”
  (Bukhari)


  Obai ibn Ka’b (Allah să fie mulțumit de el!) a relatat că era cu Profetul lui Allah ( s ) când un beduin a spus: „«O, Profet al lui Allah, fratele meu suferă de o durere.» Atunci Profetul ( s ) a poruncit ca acesta să fie adus. Când s-a prezentat în fața Profetului, el ( s ) a recitat Surah al-Fatiha și ultimele patru versete din Surah al-Baqarah și următoarele:


  Ua Ilahukum Ilahun Uahid, laa ilaaha illa Hua Ar-Rahmanu Ar-Rahim [Coran, 2:163]