Modalităţi de protejare a sinelui

 • Recitarea Coranului cel Nobil în mod constant, pentru că Șeitan se îndepărtează de casa în care este recitată Cartea Sfântă.

  Abu Hurairah a narat că Trimisul lui Allah ( s ) a spus: „Nu faceți din casele voastre morminte. Cu adevărat, Șeitan fuge de casa în care se recită Surat Al-Baqara.”
  (Muslim)

 • A spune „Bismillah” (În Numele lui Allah) înainte de a face orice, pentru că aceasta este o modalitate de a te proteja de Șeitan. Profetul Mohammed ( s ) a spus: „Bariera de protecție care evită ca djinnii7să vadă părțile intime ale fiilor lui Adam este a spune «Bismillah».”
  (Tirmidhi)
 • A Îl ruga pe Allah chiar şi atunci când binele îl înconjoară pe el, pe familia sau pe copiii săi, spunând, de exemplu: „O, Allah, dă-i din bogățiile Tale și protejează-l de rele.” sau a spune „Ma shaa Allah”, „Tabarak-Allah” etc.
 • A căuta refugiu la Allah pentru a fi protejat împreună cu familia și copiii de orice rău. Profetul ( s ) obișnuia să facă aceasta pentru nepoţii săi, Hassan și Hussein: „Tatăl tău făcea aceasta cu Ismail și Isaac:

  A​‘udhu bi Kalimati Ellah At-Tammati min sharri ma khalaq
 • Caut refugiu în Cuvintele perfecte ale lui Allah de toate relele celor create!​”


  ​A fi conștient de prezența lui Allah tot timpul și a face în mod continuu dhikr Allah (pomenirea lui Allah): „Pomeniți-mă pe Mine și o să-Mi aduc aminte de voi! Și să-Mi fiți mulțumitori, să nu fiți fără credință față de Mine.”​
  (coran, 2:152)

  Abdullah ibn Jasr (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că un beduin i-a spus Trimisului lui Allah ( s ) a spus: „«Shari’ah are multe legi, informează-mă despre ceva pe care eu să îl pot practica!» Profetul ( s ) a spus: «Pomenește-L pe Allah în mod constant.»​” (Hakim)

  Allah Îşi amintește de acela care își amintește de El, după cum ne spune: „Oricine face o faptă bună, va avea de zece ori mai mult și Eu îi dau chiar mai mult; iar oricine săvârșește un păcat, pedeapsa unui păcat este la fel de rea ca și ea, sau Eu îi dau iertarea; și oricine se apropie de Mine cu o palmă, Eu mă voi apropia de el cu un cot; oricine se apropie de Mine cu un cot, Eu mă apropii de el cu un stânjen; și oricine vine la Mine mergând, Eu mă duc la el în fugă; iar oricine vine dinaintea Mea cu un pământ plin de păcate (fără să-I asocieze nimic lui Allah), Eu merg la el cu iertare.” (Muslim)  Allah a menționat în Cartea Sa că a-L pomeni în mod constant ajută la evitarea nenorocirilor: „A fost și Iona printre Trimiși. ~ Când a alergat el la corabia încărcată ~ Și a tras la sorți și a fost osândit [să fie aruncat] ~ Și l-a înghițit peștele cel mare, pentru că el era vinovat ~ Și de n-ar fi fost el printre cei care aduceau preamărire, ~ Ar fi rămas în burta lui până în ziua când vor fi înviați.”
  [Coran, 37:139-144]

  A-L pomeni în mod constant pe Allah este un motiv pentru ca El să accepte rugile și pentru a îl întări pe robul Său. Profetul ( s ) a spus despre aceasta:
  „Cu adevărat Allah l-a inspirat pe Yahia ibn Zakaria cu cinci cuvinte pe care i le-a dat lui și fiilor lui Israel; se pare că a întârziat în a le da acest mesaj și atunci Isa (Iisus) i-a spus: «Allah ți-a poruncit să transmiți cinci cuvinte oamenilor tăi pentru ca ei să le pună în practică, fie le spui tu, fie le voi spune eu.» El a spus:
  «O, Isa, nu o face pentru că mi-e teamă că dacă le transmiți tu, Allah mă va pedepsi.» Atunci i-a reunit pe fiii lui Israel în moscheea din Ierusalim până s-a umplut de lume și oamenii se așezaseră până și pe tocurile ferestrelor, iar el s-a adresat lor spunându-le:
  «Cu adevărat, Allah mi-a poruncit să vă transmit cinci principii pe care trebuie să le puneți în practică: primul este să nu Îi asociați parteneri lui Allah, pentru că exemplul aceluia care o face este precum al celui care cumpără un sclav cu banii lui (aur și argint) iar apoi îi dă de muncă în casa lui și îi spune:
  „Muncește și adu-mi câștigurile.”, dar acesta muncește și îi dă câștigurile altcuiva care nu este stăpânul lui... Care dintre voi ar fi mulțumit de sclavul lui dacă ar face asta? Allah v-a creat și v-a dat provizii pentru ca voi să nu Îi asociați pe nimeni și nimic. Atunci când realizați Rugăciunea nu vă uitați în stânga sau în dreapta, pentru că Allah se uită la robul Lui mereu;
  vă poruncesc să țineți Post; și exemplul acestui lucru este ca al aceluia care are un recipient cu mosc și toți ar vrea să miroasă aroma, iar Postul este mai apreciat de Allah decât mirosul moscului; vă poruncesc să dați caritate, iar exemplul acestui lucru este ca al aceluia care a fost capturat de inamic și este legat de mâini și de picioare și dus să fie decapitat, iar el spune:
  Mă lăsați să plătesc răscumpărare pentru viața mea?”, plătește mult și reușește să se salveze; vă poruncesc să Îl pomeniți mult pe Allah, iar exemplul acestui lucru este ca al aceluia care este urmărit de inamic și ajunge la o fortăreață protejată unde se adăpostește și se salvează de acesta. În același fel robul va fi la adăpost de Șeitan atâta timp cât Îl pomenește pe Allah.» Apoi Profetul ( s ) i-a spus: „Dacă vrei, pot să îi cer a adăugat:
  Mă lăsați să plătesc răscumpărare pentru viața mea?”, plătește mult și reușește să se salveze; vă poruncesc să Îl pomeniți mult pe Allah, iar exemplul acestui lucru este ca al aceluia care este urmărit de inamic și ajunge la o fortăreață protejată unde se adăpostește și se salvează de acesta. În același fel robul va fi la adăpost de Șeitan atâta timp cât Îl pomenește pe Allah.» Apoi Profetul ( s ) i-a spus: „Dacă vrei, pot să îi cer a adăugat
  ​Cineva a întrebat atunci: «O, Trimis al lui Allah, chiar dacă postește și se roagă?» ( s ) i-a spus: „Dacă vrei, pot să îi cer Iar el ( s ) a răspuns:
  «Chiar dacă postește și se roagă. Așa că invitați oamenii la Calea lui Allah, Care i-a numit pe credincioși musulmani, robi ai lui Allah.»”​
  (Tirmidthi)

  Pomenirea lui Allah este suficientă dacă cineva nu poate recita Coranul cel Nobil. Abdullah ibn Abu ’Ufa ( s ) a spus:
  „Un om a venit la Profet ( s ) și i-a spus: «O, Trimis al lui Allah, nu pot memora Coranul; învață-mă ceva care să fie suficient.» I-a răspuns: «Spune: Subhanallah (Glorificat fie Allah), Alhamdulillah (Toate laudele sunt pentru Allah), La Ilaha ill-Allah (Nu există altă Divinitate în afară de Allah), Allahu Akbar (Allah este Cel mai Mare) și La haula ua la quata illa billah (Nu există putere şi sprijin decât la Allah).» ​Omul a întrebat: «Aceasta este pentru Allah, ce poți să îmi spui pentru mine?» Profetul ( s ) i-a spus: «Spune:
  Rabbi ighfir li ua irhamni ua ihdini ua ​‘afini ua orzuqni
  (O, Allah, iartă-mă, ai milă de mine, călăuzește-mă, iartă-mă și aprovizionează-mă.)»
  Trimisul lui Allah ( s ) a spus într-un final: «Mâinile lui s-au umplut de bine.»​” (Convenit)

  Pomenirea lui Allah îl îndepărtează pe Șeitan și îl protejează pe credincios de șoaptele lui. Abu Hurairah (Allah să fie mulţumit de el!) a relatat că Profetul ( s ) a spus:
  „Când omul merge la culcare, Şeitan face trei noduri la ceafa acestuia şi suflă în noduri, spunând: «Ai în faţă o noapte lungă, deci dormi!» Dacă omul se scoală şi Îl cheamă pe Allah, un nod se desface, dacă face şi purificarea pentru rugăciune, atunci al doilea nod, de asemenea, se desface, iar dacă face rugăciunea, al treilea nod este desfăcut şi el, şi omul devine activ şi bine intenţionat; altfel, dimpotrivă, el se trezeşte fără chef de viaţă şi leneş.”
  (Bukhari şi Muslim)

  Profetul Mohammed ( s ) ne-a prevenit în legătură cu pedeapsa pe care o primește acela care se îndepărtează de pomenirea lui Allah, iar El spune în Coranul cel Sfânt: „Însă acela care se va îndepărta de la Pomenirea Mea va avea parte de o viață grea și în Ziua Învierii îl vom aduce pe el orb la adunare.”
  [Coran, 20:124]