Cea mai bună modalitate de a face dikr Allah (pomenirea lui Allah)

 • Trimisul lui Allah ( s ) a spus: „Există două fraze ușor de spus care atârnă greu în balanță în Ziua Judecăţii și care sunt iubite de Cel mai Milostiv: 'Subhana Allah ua bihamdih; Subhana Allah Al-‘Adhim (Glorificat și lăudat fie Allah, glorificat fie Allah, Cel Măreţ.)” (Bukhari)
 • Profetul Mohammed ( s ) a spus: „Cine spune «SubhanAllah ua bihamdihi» de o sută de ori, păcatele îi vor fi șterse, chiar dacă sunt numeroase precum spuma mării.”
  (Bukhari)


 • Trimisul lui Allah ( s ) a spus: „Acela care se trezește noaptea și spune: Laa ilaaha illa Allah Uahdahu la sharika Lah, Lahu Al-Mulk ua Lahu Al-Hamd ua Hua ‘ala kulli shai’in Qadir. Alhamdu lillah ua subhana Allah ua laa ilaaha illa Allah ua Allahu Akbar ua la haula ua la quuata illa bi Ellah și apoi spune... Allahumma ighfir li sau îi cere lui Allah ceea ce dorește, Allah îi acceptă ruga, iar dacă realizează abluțiunea și se roagă, Rugăciunea îi este acceptată.”
  Semnificaţie: Nu există Divinitate în afară de Allah, fără parteneri, al Lui este Stăpânirea și Lui îi aparțin laudele, și El este cu putere peste toate. Lăudat fie Allah, nu există Divinitate în afară de Allah, Allah este Cel mai Mare și nu există forță, nici putere decât la Allah... Allah, iartă-mă
  (Bukhari)
 • Profetul ( s ) a mai spus, de asemenea: „A spune: «SubhanAllah uua-l-hamdu li-llaah uua laa ilaaha illa-llaah uua Allahu Akbar – Slavă lui Allah şi Lauda (este a) lui Allah şi nu există altă Divinitate în afară de Allah şi Allah este Cel mai Mare» îmi este mai drag mie decât orice (lucru) asupra căruia a răsărit vreodată Soarele.”
  (Tirmidhi)
 • Profetul ( s ) a spus: „Oare este între voi cineva care nu își dorește să câștige o mie de recompense pe zi? Oricui spune SubhanAllah (Slavă lui Allah) de o sută îi vor fi înregistrate o mie de recompense sau îi vor fi iertate o mie de păcate.”
  (Muslim)
 • Trimisul lui Allah ( s) a spus: „Aceluia care îi cere lui Allah să intensifice menționare mea îi vor fi date zece recompense și îi vor fi șterse zece greșeli.”
  (Ibn Hibban)

 • Profetul ( s ) a spus: „Curăţenia înseamnă jumătate din credinţă; rostirea frazei «Toată lauda I se cuvine lui Allah» umple spaţiul dintre Ceruri şi Pământ, iar Rugăciunea înseamnă lumină; milostenia este încercarea credinţei, răbdarea este o strălucire, iar Coranul este un mijloc care te sprijină sau care ţi se opune. Fiecare om îşi începe dimineaţa, pregătit să facă un târg cu sufletul său, supunându-se la riscuri; el îşi poate răscumpăra sufletul sau îl poate pierde.”
  (Muslim)

 • Profetul ( s) a spus: „Vă voi informa despre o frază care este una dintre comorile Paradisului: «La haula ua la quata illa billah.»”
  Meaning: ‘No condition would change from a state to another nor is there any power except by Allah.’
  (Bukhari)
 • . Profetul Mohammed ( s ) ne-a învăţat nişte cuvinte care valorează mai mult decât Rugăciunea făcută de dimineaţa până la amiază:
  „Juwairiah a relatat că Trimisul lui Allah ( s ) a ieşit din camera ei dimineaţa, pe când ea se ruga. Când s-a întors după-amiaza, ea se afla încă în Rugăciune. El ( s ) a întrebat-o: «Ai rămas în această poziţie de când am plecat?» Ea a răspuns afirmativ. Atunci Profetul ( s ) i-a spus: «Eu am repetat patru fraze de trei ori după ce am plecat și dacă ar fi comparate cu tot ceea ce ai spus tu încă de dimineaţă, cuvintele mele ar atârna mult mai mult şi aceste cuvinte sunt următoarele: