Profetische Medicijnen voor Fysieke en Psychologische ziektes

De Moslim die de leerstellingen van de Islam aanhangt en ze toepast zal een leven leiden van geluk en hij zal gevrijwaard worden van ziektes welke het gevolg zijn van psychologische condities. Smeekbeden en het gedenken van Allah zijn van de meest belangrijke methodes bij welke iemand zichzelf kan vrijwaren van ziektes voordat ze hem overkomen. Smeekbeden en het gedenken van Allah zorgen ook voor het afstand doen van calamiteiten nadat deze zijn voorgevallen.

Allah zegt: (En Wij zenden (dat) van de Koran neer wat genezing en Barmhartigheid voor de gelovigen is. En het vermeerdert voor de onrechtvaardigen slechts verlies.​)
(17:82)

Allah zegt ook: (Zeg: “Hij is voor degenen die geloven Leiding en genezing.'​)
(41:44)

Men moet weten dat het zoeken van behandeling van de Koran en de Sunnah van de Boodschapper ( s) geen effect heeft tenzij zowel de patient als degene die de behandeling uitvoert een sterk Iman hebben. Dit betekent niet dat iemand conventionele medicijnen buiten beschouwing moeten laten, en behandeling zoeken. De Profeet ( s) zei: 'Zoek medische zorg O slaven van Allah, want waarlijk Allah heeft geen ziekte geplaatste behalve dat hij er een behandeling voor heeft gemaakt.'
(Ibn Hibban)

Iemand moet opletten dat hij geen medische behandeling zoekt in onwettige dingen. Abu Hurairah zei: 'De Boodschapper van Allah ( s) verbood het gebruik van onwettige medicijnen.'
(Haakim)


Ibn al-Qayyim, moge Allah genade met hem hebben, zei: ‘Er is hier een punt dat serieus moet worden overdacht...de gedenking van Allah, verzen van de Koran, en smeekbedes welke worden gebruikt voor behandeling, zelfs als ze op zichzelf heilzaam zijn, vereisen dat de individu (voor wie ze gelezen worden) sterk en gelovig is, en dat degene wie ze leest respect en een sterk Iman heeft.
Dus (wanneer deze worden gelezen en er wordt geen resultaat bemerkt) komt dit door de zwakheid van degene die de behandeling heeft uitgevoerd , of door de zwakheid van degene voor wie dit is gelezen, of om een andere sterke reden welke de effectiviteit van de behandeling voorkomt, zoals het geval is bij conventionele medicijnen...deineffectiviteit van een medicijn kan worden veroorzaakt door het afwijzen door iemands eigen natuur.

Ibn al-Qayyim, moge Allah genade met hem hebben, zei ook wat betreft de profetische behandeling van ziektes: “De genezing voor dit type (ziekte) is door twee dingen: De eerste heeft betrekking op de patient, en de tweede op degene die de genezing uitvoert. Van de kant van de patient heeft het betrekking op de sterkte van zijn ziel en zijn oprechte terugkeer tot Allah, de Schepper van alles, en door waarachtig toevlucht te zoeken bij Allah. Iemand is niet in staat om zijn vijanden te schaden met zijn wapens tenzij twee zaken aanwezig zijn: Het wapen is op zichzelf sterk en solide, en iemands onderarm is ook sterk.
Wanneer één van deze twee dingen niet aanwezig is is het wapen nutteloos...dus wat als beide van deze twee dingen niet aanwezig is? Iemands hart zal ver zijn van de Tawheed (geloof in de Eenheid van Allah), waarlijk op hem vertrouwen, en hij zou geen wapens hebben. De tweede zaak is dat degene die de behandeling uitvoert ook over deze twee zaken moet beschikken.
(Zaad al-Ma'aad. Vol. 4 pg. 67-68)