De Beste Dhikr

 • De Boodschapper van Allah ( s ) zei: 'Twee woorden, welke makkelijk te zeggen zijn en zwaar in de schaal: Subhana Allah ua bihamdih; Subhana Allah Al-‘Adhim
  Betekenis: Ver verwijderd is Allah van iedere imperfectie en ik begin met Zijn lof. Ver verwijderd is Allah van iedere imperfectie en Hij is de Grootste.'
  (Bukhari)
 • De Boodschapper van Allah ( s ) zei: 'Wie 100 keer zegt: 'Subhana Allah wa bi'hamdihi', zijn zonden zullen weer worden goedgemaakt zelfs als ze meer waren dan het schuim van de zee.
  (Bukhari)


 • De boodschapper van Allah ( s ) zei: 'Wie in de nacht opstaat en zegt: Laa ilaaha illa Allah Uahdahu la sharika Lah, Lahu Al-Mulk ua Lahu Al-Hamd ua Hua ‘ala kulli shai’in Qadir. Alhamdu lillah ua subhana Allah ua laa ilaaha illa Allah ua Allahu Akbar ua la haula ua la quuata illa bi Ellah.'
  Betekenis: Er is geen god het waard aanbeden te worden behalve Allah, Die geen partner heeft, aan Hem behoort de Heerschappij en Lof en Hij is volledig bekwaam over alle dingen. Alle lof is verschuldigd aan Allah, ver verwijderd is Hij van iedere imperfectie, er is geen god het waard aanbeden te worden behalve Allah, en Allah is de Grootste, er is geen kracht noch macht dan door Allah...O Allah vergeef mij.
  (Bukhari)
 • De Profeet ( s ) zei: 'Het zeggen van Subhana Allah, Alhamdu Lillah, and Laa ilaaha il'la Allah wal laawho akbar is meer geliefd bij mij dan alles waar de zon over verrezen is ‘.
  (Muslim)
 • De Profeet ( s ) zei: 'Zou iemand van jullie niet in staat zijn om duizend beloningen op een dag te verkrijgen…? Zeg 'Subhana Allah' honderd keer, en duizend beloningen zullen voor hem worden opgenomen en duizend zonden zullen worden weggecijferd (van zijn optekening).
  (Muslim)
 • De Profeet ( s ) zei: Wie Allah vraagt om mijn vermelding te verheffen en me veilig te stellen van iedere denigrerende zaak, Allah zal hem tien beloningen geven en tien van zijn zonden wegcijferen (van zijn optekening).'
  (Ibn Hibban)

 • De Profeet ( s ) zei: 'Zindelijkheid staat gelijk aan half het Iman, het zeggen van Alhamdu Lillah zal de weegschaal vullen, (het zeggen van) Subhana Allah zal de ruimte vullen tussen de hemelen en de aarde. Bidden is een noor (licht) en liefdadigheid is een bewijs (van iemand’s ware geloof), geduld is diyaa (licht met warmte om iemand te zuiveren van zijn zonden) en de Koran is een getuige voor of tegen jou, en alle mensen gaan om te gaan, daarom zal een persoon zichzelf bevrijden van het Vuur, of zichzelf daarin laten ondergaan.'
  (Muslim)

 • De Profeet ( s ) zei: 'Zal ik jullie niet informeren over een woord welke de schat van Jannah is? Laa hawla wa laa quwata il'laa bil'laah.'
  Betekenis: 'Er is geen kracht noch macht dan door Allah.'
  (Bukhari)
 • Jowaire'yah zei dat de Boodschapper van Allah ( s ) haar vertrekken verliet terwijl ze aan het bidden was, en hij kwam terug na Duha, terwijl ze (nog steeds) zat. Hij zei toen: ‘Heb je in deze staat verkeerd sinds ik vertrok?’ Ze zei: ‘Ja!’ De Profeet ( s ):
  Subhana Allah ua bihamdihi ‘adada khalqihi ua rida Nafsihi ua zinata ‘Arshihi ua midada Kalimatih
  Meaning: Ik verklaar Allah ver verwijderd van iedere imperfectie zoveel als er creaties zijn, totdat Hij tevreden is, het gewicht van Zijn Troon en de hoeveelheid van Zijn woorden.’