Salat Istikhaarah

Salaat Istikhaarah is een gebruik gebaseerd op de Sunna om Allah om leiding te vragen wanneer men op het punt staat om een belangrijke beslissing te nemen, of wanneer hem een moeilijke situatie treft, en hij niet weet welke optie beter voor hem is. Ook, zal dit iemand vrijwaren van de influistering van Satan, en van dat wat hij mist en waarvan hij denkt dat het goed is. De mens doet wat hij kan om bepaalde zaken te verkrijgen, en Allah zal hem geven waar hij naar zoekt of niet, en iedere zaak die Allah wil en bepaalt, is in het beste belang van de mens. Degene die de leiding zoekt bij Allah door Istikhaarah zal zeker niet in een staat van verlies zijn, en degene die advies zoekt zal hier geen spijt van hebben.

Procedure van Salatul-Istikhaarah

Een persoon moet twee eenheden bidden (anders dan de verplichte gebeden). In de eerste Rakah moet iemand na het reciteren van al-Fatihah, Qul yaa a'you-hal kaa-fe'roon​' reciteren, en in de tweede na het reciteren van al-Fatihah Qul who'wal'laa whoahad​' Voor het zeggen van de Du’aa van Istikhaarah, moet iemand Allah prijzen en Hem verheerlijken en dan Allah vragen om de rang te verheffen van de Profeet ( s) ​…daarna, moet hij Allah smeken zeggende: Allahumma inni astakhiruka bi ‘ilmika ua astaqdiruka bi qudratika ua as’aluka min fadlika al-‘adhim fa Innaka taqdiru ua la aqdir, ua ta‘lamu ua la a‘lam, ua Anta ‘allamu al-ghuiub. Allahumma in kunta ta‘lamu anna hadha al-amra khairun li fi dini ua ma‘ashi ua ‘aqibati amri ‘ajilihi ua ajilih, faqdurhu li ua iassirhu li thumma barik li fih, ua in kunta ta‘lamu anna hadha al-amra sharrun li fi dini ua ma‘ashi ua ‘aqibati amri ‘ajilihi ua ajilih, fa isrifhu ‘anni ua isrifni ‘anhu ua-aqdur lia al-khaira haithu kana thumma ardini bihBetekenis​: O Allah ik zoek Uw leiding door Uw kennis, en ik zoek hulp door Uw bekwaamheid, omdat U in staat bent en ik niet, en U weet en ik weet niet, want U bent de Kenner van het ongeziene. O Allah, als deze beslissing van mij (hier moet hij zijn behoefte benoemen) in overeenstemming met Uw kennis, goed voor mij is in mijn Deen en levensonderhoud, en in de consequenties van mijn zaken, eerder of later, maak het dan mogelijk, en zegen het voor mij. En als deze beslissing van mij (hier moet hij zijn behoefte benoemen) in overeenstemming met Uw kennis, schadelijk is voor mij in mijn Deen enlevensonderhoud, en in de consequenties van mijn zaken, eerder of later, weer het dan van mij af, en houd mij er van weg, en voorbeschik goedheid voor mij waar het ook moge zijn, en maak me er tevreden mee.'

Jaabir zei: 'De Profeet ( s) wilde ons Istikhaarah leren zoals hij ons een hoofdstuk van de Koran leerde.’
(Bukhari)