Behandeling door Ruqyah Shar'e'yah

Hier zijn een aantal versen van de Koran en smeekbeden welke authentiek gerapporteerd zijn van de Profeet ( s) welke calamiteiten afwenden nadat ze zijn voorgevallen, en welke zullen dienen als een effectieve behandeling bij de wil van Allah:

Abu Sa'eed al-Khudri zei: 'Een groep van de Metgezellen van de Profeet van Allah ( s) reisden totdat ze een Arabisch dorp passeerden en ze zochten verblijf bij hen, maar dezen weigerden. Hun bevelhebber werd later gestoken door een schorpioen en ze zochten naar iemand die hem kon genezen van zijn kwaal, maar tevergeefs.

Dus sommigen van de dorpelingen zeiden: ‘Misschien kun je degenen die passeerden benaderen...misschien hebben sommigen van hun middelen om hem te genezen.’ Dus benaderden ze hun en zeiden: ‘O mensen onze bevelhebber is gestoken en we hebben gezocht om hem te genezen maar tevergeefs...dus heeft iemand van jullie een remedie?’

’ Eén van de Metgezellen zei: ‘Bij Allah, ik voer behandelingen uit, maar bij Allah we zochten verblijf bij jullie en jullie weigerden, en ik wil de remedie niet uitvoeren totdat jullie ons iets geven...dus kwamen zij overeen om hun een kudde schapen te geven. De Metgezel las (Alhamdu Lillahi Rab El-‘Alameen…) en blies op hem, en hij was genezen en hij liep alsof niets hem had geschaad. Toen gaven ze hun de kudde schapen. Sommige van de metgezellen zeiden, ‘Verdeel de kudde onder ons.’ Maar degene die de behandeling had uitgevoerd, zei: ‘Doe niets totdat we terugkeren naar de Boodschapper van Allah ( s) en we zeggen tegen hem wat er is gebeurt, en zien wat hij ons beveelt.’

’ Toen ze vertelden wat er was gebeurt aan de Booschapper van Allah , zei hij: 'Hoe wisten jullie dat het een genezing was?’ Verder zei hij tegen hun: ‘Jullie hebben het goed gedaan, geef mij een deel samen met jullie. ‘De Profeet lachte toen.
(Bukhari)A'ishah zei dat wanneer de Boodschapper van Allah een ziek persoon bezocht of wanneer een ziek persoon naar hem toegebracht werd, hij zei: ' Adhhib al-Bas Rabba an-nas, ishfi ua Anta Ash-Shafi la shifa’a illa shifa’ok shifaa’an la ugha-di-ru saqama.'
(Bukhari)

Betekenis: O Allah verlos hem van zijn kwaal, Rubb van de Mensen genees hem want waarlijk U bent de Ene Wie geneest, er is geen genezing behalve Uw genezing.

De Ruqyah van Jibreel . Abu Sa'eed al-Khudri overleverde dat Jibreel naar de Profeet ( s) kwam en zei: 'O Mohammed voel je pijn? Hij zei: ‘Ja’ hij zei: ' Bismi Ellahi arqik min kulli shai’in iu’dhik, min sharri kulli nafsin au ‘aini hasidin Allahu iashfik, bismi Ellahi arqik.'
Betekenis: Ik begin met de naam van Allah en vraag Allah om jou te genezen van alles wat jou schaadt, en van alle kwaad en van het kwaad van het jaloerse oog. O Allah genees hem, ik begin met de naam van Allah en vraag Hem om jou te genezen.’

Uthman b. Abil Aas zei dat hij tegen de Boodschapper van Allah ( s) klaagde over een pijn die hij voelde sinds hij Moslim was geworden. De Boodschapper van Allah ( s) zei tegen hem: 'Plaats je hand op de plek waar het zeer doet en zeg: 'Bismi Ellah drie keer, en zeg dan zeven keer: A’udhu billahi ua qudratihi min sharri ma ajidu ua uhadhir.'
Betekenis: Ik begin met de naam van Allah. Ik zoek toevlucht bij Allah en ik vraag Hem me te genezen met zijn bekwaamheid, van mijn kwalen.

Obai b. Ka'b zei: Ik was met de Profeet van Allah ( s) en een Bedoeïnen zei: ‘O Profeet van Allah, ik heb een broeder die lijdt aan pijn, dus vroeg de Profeet hem te brengen. Hij werd gebracht en moest voor de Profeet gaan zitten...De Profeet reciteerde surat al-Faatihah en de laatste vier ayat van surah al-Baqarah en de volgende twee ayat
(sura 2:163)


en ayatul Kursi (sura 2:255)

en een ayat van surat aale imraan (sura 3)

en een ayat van surat al-A'raaf (sura 7)

En de laatste ayat van surat al-Mo'minun (sura 23)

En de laatste ayat van surat al-Jinn (sura 72) En de eerste tien ayat van surat as-saafat (sura 37) en de laatste drie ayat van surat al-Hashr (sura 59) en de mo'owedthatain (sura 113, sura 114). De man stond daarna op alsof er niets met hem aan de hand was geweest. '
(Haakim)